Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic

zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze które odbędzie się 26 kwietnia 2015 r. (niedziela) o godz. 10:10 w budynku Szkoły Podstawowej w Zaraszowie.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia

4. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno – finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2014 r. i podjęcie stosownych uchwał.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014

6. Sprawy różne – wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia

logo_stowarzyszenie2 (1)

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz