Nasze bestselery Youtube. Kilka najpopularniejszych z kilkuset naszych filmów na dwóch kanałach Youtube. Przypominamy jeden z kanałów nazywa się „zaraszow” utworzony w czasach kiedy Youtube nie znało polskich znaków, drugi kanał to „Zaraszów”.

Rajd „Zapory” w Bełżycach zgromadził ok 400-500 osób widzów. Niedzielna rekonstrukcję historyczną na Rynku w Bełżycach była główną z atrakcji – inscenizacja bitwy z Niemcami pod Krężnicą Okrągłą czwartego Rajdu majora „Zapory”. Wykonawca: Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”. Głównym z bohaterów mjr „Zapora” – Hieronim Dekutowski. Według badaczy, jego oddział, między styczniem i lipcem 1944, przeprowadził, samodzielnie i wraz z oddziałem ppor. Mariana Sikory ps. „Przepiórka”, ponad 80 akcji zbrojnych przeciwko Niemcom, najwięcej spośród wszystkich jednostek okręgu lubelskiego. Jedna z takich akcji, pod Krężnicą Okrągłą, 24 maja 1944, miała charakter regularnej bitwy. Oddział „Zapory” zaatakował z zasadzki kolumnę transportową, złożoną z 16 samochodów niemieckich, częściowo wypełnionych żołnierzami, esesmanami i żandarmerią. Wroga wspierały nawet samoloty wywiadowcze, które wiązkami granatów i ostrzałem broni maszynowej atakowały partyzantów. Tylko części niemieckiej kolumny udało się wycofać. Na placu boju hitlerowcy zostawili około 50 zabitych oraz dużą ilość uzbrojenia.

Nasze bestselery

Polecamy