Sołectwo Zaraszów gm. Bychawa położone na malowniczej Wyżynie Lubelskiej. Okolice to: Bychawa, Krzczonów, Strzyżewice, Wysokie, Zakrzew, Zakrzówek i inne miejscowości woj.lubelskie.

Sołectwo

Nasze władze:
Sołtys wsi Zaraszów
Joanna Baran

solecctwo

Gmina Bychawa graniczy z pięcioma gminami powiatu lubelskiego tj. gminą Jabłonna, Strzyżewice,
Zakrzówek, Zakrzew i Krzczonów.

Zaraszów jest jednym z 36 sołectw gminy Bychawa.

Sołectwo, dane około-statystyczne:
(zbieramy i poprawiamy na bieżąco, posiadasz wiedzę, przysyłaj)

-około 60+ gospodarstw
-zamieszkałe przez  269 mieszkańców w 1998 r., 249 2002 r., 258 w 2006 r., 253 w 2009 r., 233 w 2011 r.
-powierzchnia 5 105 978 m² około 500 hektarów
-1 kaplica
-1 sklep
-1 staw
-1 szkoła podstawowa ( na 5 w gminie)
-1 Ochotnicza Straż Pożarna
-3 Stowarzyszenia
-kilka przedsiębiorstw
-1 strona internetowa (chyba jedyna w gminie, ale najlepsza w województwie)
-1 aleja kasztanowa (dwie w województwie)
-1 „drzewo cierniowe” (jedyne w województwie)

Nieco szerzej o okolicach, w zachodniej części Wyniosłości Giełczewskiej nad rzeką Kosarzewką, dopływem Bystrzycy, obok Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Okolice posiadają walory przyrodnicze i krajobrazowe tworzące warunki do rozwoju turystyki i wypoczynku. W dolinie dwu niewielkich rzeczek Gałęzówki i Kosarzewki, ku którym biegną malownicze wąwozy z bujną i ciekawą roślinnością. Unikalną już roślinność stepową z siedliskami omanu wąskolistnego, ożyty, przetacznika pagórkowatego, turzyc oraz chronionej wisienki karłowatej można obserwować jeszcze w rezerwacie Podzamcze o pow. 3 ha, usytuowanej na stromej, wapiennej skarpie powyżej stadionu sportowego.
W okolicy można natknąć się na zespoły źródlisk czyli stoków, jest ich 35 – rzadki dziś przykład
nieskażonej natury. Charakterystyczną cechą krajobrazu są wzgórza ostańcowe czyli tzw. „góry świadki”
utworzone z piaskowców trzeciorzędowych, wznoszące się prawie do 300 m n.p.m., a więc Kamienna Góra,
Ptasia Góra, Biała Góra oraz wzgórze kościelne i zamkowe – wszystkie one stanowią naturalne dominanty i
punkty widokowe na rozległą panoramę tej części Wyżyny Lubelskiej. Na styku dwu rzek Kosarzewki i
Gałęzówki rozpościera się Zalew o powierzchni około 10 ha. Jego zachodni brzeg graniczy ze zboczem gęsto porośniętym krzewami, m.in. wiązu szypułkowego. Zalew jest łowiskiem specjalnym, w którym występuje wiele gatunków ryb między innymi: karp, lin, szczupak, amur, karaś, płoć i okoń.

PROJEKT Strategia Rozwoju Gminy Bychawa
Statystyki na stronie Polska w liczbach.

link do publikacji issuu.com