Odpady harmonogram

Aktualny harmonogram zbiórki odpadów na 2020 r. dla gminy Bychawa.

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
i BIO
FRAKCJA SELEKTYWNA (PAPIER, SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE I METAL)ZBIÓRKA OBJAZD.٭٭ odpady budowlane, wielko-gabarytowe
(np. meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
MIEJSCOWOŚCI
14.01.2020 04.02.2020 03.03.2020 07.04.2020 05.05.2020 19.05.2020 02.06.2020 16.06.2020 07.07.2020 21.07.2020 04.08.2020 18.08.2020 01.09.2020 15.09.2020 06.10.2020 03.11.2020 08.12.2020

14.01.2020 04.02.2020 03.03.2020 07.04.2020 05.05.2020 02.06.2020 07.07.2020 04.08.2020 01.09.2020 06.10.2020 03.11.2020 08.12.2020
21.04.2020 20.10.2020 Gałęzów, Gałęzów Kolonia Pierwsza Gałęzów Kolonia Druga, Kowersk, Leśniczówka, Łęczyca, Zaraszów, Zaraszów Kolonia, Urszulin, Skawinek

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.12.2019 r.

 • 14 zł miesięcznie od osoby, za odpady zbierane w sposób selektywny

Pełna lista. Do pobrania.

Instrukcja Segregowania Śmieci

P. S. Do powiększenia służy (+), w przeciwną (-).

2017 r. Firma EKOLAND informuje, że w tym dniu przeprowadzi na terenie naszej wsi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W ramach w/w zbiórki mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddać :

1. stare meble

2. wersalki

3. stoły, krzesła

4. wózki dziecięce

5. zabawki dużych rozmiarów

6. gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny (w workach)

7. pralki, lodówki, zmywarki, telewizory (kompletne)

8. odkurzacze, miksery, roboty kuchenne, (kompletne)

9. komputery, monitory, myszki, klawiatury (kompletne)

Wszystkie odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 7:00 rano przy drodze głównej stanowiącej trasę przejazdu pojazdu specjalistycznego.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (26 lutego) zostały przyjęte trzy uchwały z zakresu gospodarki odpadami na terenie naszej gminy. Dotyczą one wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, wzoru deklaracji o wysokości opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania. Uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 r. Ich podjęcie było konieczne, w związku z wejściem w życie w dn. 1 lutego znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Istotna zmiana dotyczy wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czeka nas, niestety, podwyżka o dwa złote. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata będzie wynosiła 8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli zaś odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny – 14,00 zł. Nie uległ zmianie termin uiszczania opłaty śmieciowej. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Bychawa nadal zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał kalendarzowy, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminie do 15. dnia każdego drugiego miesiąca kwartału kalendarzowego. W uchwale doprecyzowano jedynie, że opłata za każdy pierwszy miesiąc danego kwartału kalendarzowego jest opłatą ponoszoną z dołu, zaś opłata za każdy drugi i trzeci miesiąc danego kwartału kalendarzowego jest opłatą ponoszoną z góry.

Odpady – złoty interes, historia nie pozostawia wątpliwości. Odpady – wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany. klasyfikacja odpadów dzieli je na 27 grup. I teraz, też u nas od 1 lipca 2013 r. Obowiązuje nowy system zbiórki odpadów komunalnych: Mieszkańcy wsi Zaraszów zobowiązani są do: zbierania odpadów w pojemniki i worki na terenie swojej nieruchomości wystawiania zebranych odpadów w miejscu, do którego możliwy jest dojazd samochodów odbierających odpady, w terminach określonych w harmonogramie do godz 7.00 rano.

A to zmiany od 2014 r. cytat: Skąd powyższe zmiany? Ze sprawozdań firm odbierających odpady wynika, że zdarzały się kursy samochodów prawie na pusto. Według wyliczeń Urzędu Miejskiego w Bychawie, zmniejszenie częstotliwości odbioru pozwoli na oszczędności na poziomie ok. 70 tys. zł w roku.

Jak widać problem mają ci co nie palą „ekologicznie”.Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bychawa jest EKOLAND Spółka z o.o. z siedzibą 23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/3. Miejscem zagospodarowania odebranych odpadów jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą 23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/3. Punkt selektywnego zbierania odpadów będzie prowadzony przez Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółkę z o.o. 23-100 Bychawa ul. Rataja 6, adres punktu: Bychawa, ul. Budnego 6A, godziny przyjmowania odpadów: od poniedziałku do piątku – od 8 do 15, w soboty od 9 do 14. Spółka z o.o. z siedzibą 23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/3 – dwa razy w roku bezpłatnie wystawiając na granicę posesji podczas zorganizowanej zbiórki; Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 23-100 Bychawa ul. Rataja 6 – w każdej chwili pod warunkiem dostarczenia do punkt selektywnego zbierania odpadów w Bychawie, ul. Budnego 6A.

Myśli

  1. pozwoli na oszczędności na poziomie ok. 70 tys. zł w roku.

   Każdemu z nas 😉

   Przypominamy, że 15 lutego upływa termin opłaty za odbiór śmieci.
   Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub przelewem na konto 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030
   tytułem: /przykład/ Jan Kowalski opłata śmieciowa za nieruchomość przy ul. Piłsudskiego 538 w Bychawie – I rata

 1. Jak wiemy, niektórzy z nas mają problem z zagospodarowaniem popiołu na swoich działkach, czy gospodarstwach. W mieście problem ten rozwiązują kontenery przeznaczone tylko na ten odpad, my na wsi (mimo takiej samej opłaty za zagospodarowanie co w mieście) nie mamy takiej możliwości i jeśli ktoś ma z tym problem, zmuszony jest wywozić go do PSZOK-u na Podzamczu. Mimo składanych interpelacji w tej sprawie, problem nadal pozostaje i póki co nie zostanie rozwiązany…

  1. Joanna to chyba sołtys więc jak pyta to i słuchać trzeba. Ciężarówka na mieście ładuje się znacznie krócej bo nie wymaga pokonywania takich odległości. Gdyby tak policzyć koszty zbiórki na terenach wiejskich mogłoby się okazać że koszt zbiórki w porównaniu z miastem jest podobny. Jakoś mimo interpelacji uchodzi to uwadze Joanny – chyba że niesołtys- zwracam honor.

  2. Przedmówca Do Joanny pisze:

   Gdyby tak policzyć…

   Mikro esej filozoficzny „Gdyby tak liczyć by nie policzyć” No bo gdyby policzyć to by było policzone. Temat interesujący ze względu zarówno na anse pracy matematycznej, jak i na jego aspekty filozoficzne. W jaki sposób probabilistyczne rozważania wpiszą się w geografię wsi i miasta? A w jakim stopniu będą miały wpływ geopolityczny? Po takim rozważaniu fakt używania kalkulatora jako instrumentu muzycznego przestaje zadziwiać. https://youtu.be/gBT5lmikXrs

  3. W prawdzie nie wiem, o którym mieście mowa, ale ja w Lublinie za odpady segregowane płacę 12zł za osobę i kontenera na popiół w mojej okolicy nie zauważyłam…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *