Odpady harmonogram

Aktualny harmonogram zbiórki odpadów na 2018 r. dla gminy Bychawa.

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
i BIO
FRAKCJA SELEKTYWNA (PAPIER, SZKŁO, TWORZYWA SZTUCZNE I METAL)ZBIÓRKA OBJAZD.٭٭ odpady budowlane, wielko-gabarytowe
(np. meble), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
MIEJSCOWOŚCI
 08.03.2018 12.04.2018 10.05.2018 24.05.2018 07.06.2018 21.06.2018 05.07.2018 19.07.2018 02.08.2018 16.08.2018 06.09.2018 20.09.2018 18.10.2018 15.11.2018 13.12.2018Gałęzów
08.02.2018 08.03.2018 12.04.2018 10.05.2018 07.06.2018 05.07.2018 02.08.2018 06.09.2018 18.10.2018 15.11.2018 13.12.2018
15.03.2018 13.09.2018Gałęzów Gałęzów-Kolonia Pierwsza Gałęzów-Kolonia Druga Leśniczówka Łęczyca Marysin Skawinek Wandzin Zadębie
 09.03.2018 13.04.2018 11.05.2018 25.05.2018 08.06.2018 22.06.2018 06.07.2018 20.07.2018 03.08.2018 17.08.2018 07.09.2018 21.09.2018 19.10.2018 16.11.2018 14.12.2018Bychawka 09.02.2018 09.03.2018 13.04.2018 11.05.2018 08.06.2018 06.07.2018 03.08.2018 07.09.2018 19.10.2018 16.11.2018 14.12.201816.03.2018 14.09.2018Bychawka Pierwsza Bychawka Druga Bychawka Druga-Kolonia Bychawka Trzecia Bychawka Trzecia-Kolonia Podzamcze Wincentówek Zdrapy
14.05.2018 28.05.2018 11.06.2018 25.06.2018 09.07.2018 23.07.2018 06.08.2018 20.08.2018 10.09.2018 24.09.2018 22.10.2018 19.11.2018 17.12.2018Zaraszów
12.02.2018 12.03.2018 16.04.2018 14.05.2018
11.06.2018 09.07.2018 06.08.2018 10.09.2018 22.10.2018 19.11.2018
17.12.2018
19.04.2018 17.09.2018Kosarzew Dolny-Kolonia Olszowiec Olszowiec-Kolonia Osowa Osowa-Kolonia Romanów Urszulin Wola Duża Wola Duża-Kolonia Zaraszów Zaraszów-Kolonia
13.03.2018 17.04.2018 15.05.2018 29.05.2018 12.06.2018 26.06.2018 10.07.2018 24.07.2018 07.08.2018 21.08.2018 11.09.2018 25.09.2018 23.10.2018 20.11.2018 18.12.2018Józwów
13.02.2018 13.03.2018 17.04.2018 15.05.2018 12.06.2018 10.07.2018 07.08.2018 11.09.2018 23.10.2018 20.11.2018 18.12.2018
20.04.2018 18.09.2018Józwów Kowersk Stara Wieś Pierwsza Stara Wieś Druga Stara Wieś Trzecia Wola Gałęzowska Wola Gałęzowska-Kolonia

Do pobrania w formacie PDF:

 • Miasto Bychawa – zabudowa wielorodzinna >Pobierz<
 • Gmina Bychawa – teren wiejski >Pobierz<
 • Gmina Bychawa – teren miejski >Pobierz<

Instrukcja Segregowania Śmieci

P. S. Do powiększenia służy (+), w przeciwną (-).

2017 r. Firma EKOLAND informuje, że w tym dniu przeprowadzi na terenie naszej wsi zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W ramach w/w zbiórki mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddać :

1. stare meble

2. wersalki

3. stoły, krzesła

4. wózki dziecięce

5. zabawki dużych rozmiarów

6. gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny (w workach)

7. pralki, lodówki, zmywarki, telewizory (kompletne)

8. odkurzacze, miksery, roboty kuchenne, (kompletne)

9. komputery, monitory, myszki, klawiatury (kompletne)

Wszystkie odpady należy wystawić w dniu zbiórki do godziny 7:00 rano przy drodze głównej stanowiącej trasę przejazdu pojazdu specjalistycznego.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (26 lutego) zostały przyjęte trzy uchwały z zakresu gospodarki odpadami na terenie naszej gminy. Dotyczą one wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, wzoru deklaracji o wysokości opłaty oraz terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania. Uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 r. Ich podjęcie było konieczne, w związku z wejściem w życie w dn. 1 lutego znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Istotna zmiana dotyczy wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czeka nas, niestety, podwyżka o dwa złote. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata będzie wynosiła 8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli zaś odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny – 14,00 zł. Nie uległ zmianie termin uiszczania opłaty śmieciowej. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Bychawa nadal zobowiązani są uiszczać bez wezwania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał kalendarzowy, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminie do 15. dnia każdego drugiego miesiąca kwartału kalendarzowego. W uchwale doprecyzowano jedynie, że opłata za każdy pierwszy miesiąc danego kwartału kalendarzowego jest opłatą ponoszoną z dołu, zaś opłata za każdy drugi i trzeci miesiąc danego kwartału kalendarzowego jest opłatą ponoszoną z góry.

Odpady – złoty interes, historia nie pozostawia wątpliwości. Odpady – wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany. klasyfikacja odpadów dzieli je na 27 grup. I teraz, też u nas od 1 lipca 2013 r. Obowiązuje nowy system zbiórki odpadów komunalnych: Mieszkańcy wsi Zaraszów zobowiązani są do: zbierania odpadów w pojemniki i worki na terenie swojej nieruchomości wystawiania zebranych odpadów w miejscu, do którego możliwy jest dojazd samochodów odbierających odpady, w terminach określonych w harmonogramie do godz 7.00 rano.

A to zmiany od 2014 r. cytat: Skąd powyższe zmiany? Ze sprawozdań firm odbierających odpady wynika, że zdarzały się kursy samochodów prawie na pusto. Według wyliczeń Urzędu Miejskiego w Bychawie, zmniejszenie częstotliwości odbioru pozwoli na oszczędności na poziomie ok. 70 tys. zł w roku.

Jak widać problem mają ci co nie palą „ekologicznie”.Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bychawa jest EKOLAND Spółka z o.o. z siedzibą 23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/3. Miejscem zagospodarowania odebranych odpadów jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą 23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/3. Punkt selektywnego zbierania odpadów będzie prowadzony przez Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółkę z o.o. 23-100 Bychawa ul. Rataja 6, adres punktu: Bychawa, ul. Budnego 6A, godziny przyjmowania odpadów: od poniedziałku do piątku – od 8 do 15, w soboty od 9 do 14. Spółka z o.o. z siedzibą 23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/3 – dwa razy w roku bezpłatnie wystawiając na granicę posesji podczas zorganizowanej zbiórki; Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 23-100 Bychawa ul. Rataja 6 – w każdej chwili pod warunkiem dostarczenia do punkt selektywnego zbierania odpadów w Bychawie, ul. Budnego 6A.

7 myśli na temat “Odpady harmonogram

 • 4 lutego 2014 o 09:55
  Permalink

  A oplata zostaje taka sama?

  • 4 lutego 2014 o 11:57
   Permalink

   pozwoli na oszczędności na poziomie ok. 70 tys. zł w roku.

   Każdemu z nas 😉

   Przypominamy, że 15 lutego upływa termin opłaty za odbiór śmieci.
   Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub przelewem na konto 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030
   tytułem: /przykład/ Jan Kowalski opłata śmieciowa za nieruchomość przy ul. Piłsudskiego 538 w Bychawie – I rata

 • 20 października 2015 o 20:18
  Permalink

  dbajmy o porządek – a płacić za wszystko trzeba.

 • 29 stycznia 2016 o 19:08
  Permalink

  Jak wiemy, niektórzy z nas mają problem z zagospodarowaniem popiołu na swoich działkach, czy gospodarstwach. W mieście problem ten rozwiązują kontenery przeznaczone tylko na ten odpad, my na wsi (mimo takiej samej opłaty za zagospodarowanie co w mieście) nie mamy takiej możliwości i jeśli ktoś ma z tym problem, zmuszony jest wywozić go do PSZOK-u na Podzamczu. Mimo składanych interpelacji w tej sprawie, problem nadal pozostaje i póki co nie zostanie rozwiązany…

  • 30 stycznia 2018 o 18:05
   Permalink

   Joanna to chyba sołtys więc jak pyta to i słuchać trzeba. Ciężarówka na mieście ładuje się znacznie krócej bo nie wymaga pokonywania takich odległości. Gdyby tak policzyć koszty zbiórki na terenach wiejskich mogłoby się okazać że koszt zbiórki w porównaniu z miastem jest podobny. Jakoś mimo interpelacji uchodzi to uwadze Joanny – chyba że niesołtys- zwracam honor.

  • 31 stycznia 2018 o 16:10
   Permalink

   Przedmówca Do Joanny pisze:

   Gdyby tak policzyć…

   Mikro esej filozoficzny „Gdyby tak liczyć by nie policzyć” No bo gdyby policzyć to by było policzone. Temat interesujący ze względu zarówno na anse pracy matematycznej, jak i na jego aspekty filozoficzne. W jaki sposób probabilistyczne rozważania wpiszą się w geografię wsi i miasta? A w jakim stopniu będą miały wpływ geopolityczny? Po takim rozważaniu fakt używania kalkulatora jako instrumentu muzycznego przestaje zadziwiać. https://youtu.be/gBT5lmikXrs

  • 2 lutego 2018 o 15:04
   Permalink

   W prawdzie nie wiem, o którym mieście mowa, ale ja w Lublinie za odpady segregowane płacę 12zł za osobę i kontenera na popiół w mojej okolicy nie zauważyłam…

Komentarze są wyłączone.