Walne Zebranie Sprawozdawcze

Walne Zebranie SprawozdawczeZarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawcze które odbędzie się 14 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 20.00 w budynku Szkoły Podstawowej w Zaraszowie.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia
4. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno – finansowego z działalności
Stowarzyszenia w roku 2016 r. i podjęcie stosownych uchwał.
5. Stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące sprawozdania finansowego
za rok 2016.
6. Podjęcie uchwał dotyczących projektu statutu i aktu założycielskiego
Ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaraszowie.
7. Ustalenie zasad uiszczania składek członkowskich.
8. Sprawy różne – wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia
W imieniu Zarządu Jacek Czesław Łyś Prezes Stowarzyszenia

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.