Zaraszów na mapie zagrożeń bezpieczeństwa policjiZaraszów już jest na mapie zagrożeń bezpieczeństwa policji. Za taki stan rzeczy odpowiedzialni drogowcy i władze. Każdy przejeżdżający drogą Zaraszów – Wysokie zgodzi się: „Nóż w kieszeni się otwiera”. Niedawno opublikowaliśmy film z jednym z przełomów. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa powstała i funkcjonuje. I słusznie ktoś zgłosił te miejsca. W Spławach kolejne warto zaznaczyć. Osobiście uszkodziłem już dwie opony. Przyjrzyjcie się swoim, wybulenie na bocznej powierzchni świadczy o uszkodzeniu. Dalej kilka słów o mapie i aplikacji na telefony „Moja Komenda”.

O mapie Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa:

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

APLIKACJI MOJA KOMENDA

Ta bezpłatna aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze. Pozwala jednym kliknięciem ustalić kontakt do swojego dzielnicowego. Wystarczy wpisać adres, aby sprawdzić, który policjant odpowiada za dany rewir. Możemy również wyszukać dzielnicowych także po ich imieniu i nazwisku. Gdy chcemy połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego. „Moja Komenda” dostępna jest na telefony z Android i iOS. Usługa jest bezpłatna.

Więcej informacji: – praca w trybie offline
– wyszukiwanie najbliższych jednostek policji
– prezentacja komend i komisariatów na mapie
-wyszukanie dzielnicowych po adresie oraz po nazwisku
– wytaczanie trasy do wybranej jednostki policji (w trybie on-line)
-nawigacja do wybranej jednostki policji ( w trybie on-line)
– widok street view w miejscu lokalizacji komendy lub komisariatu
– połączenie z wybraną jednostką lub wybranym dzielnicowym jednym kliknięciem
– wyszukiwanie komend i komisariatów po adresie, nazwie jednostki, mieście lub kodzie pocztowym

…Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – dostępnym online interaktywnym narzędziu informatycznym, dzięki któremu każdy mieszkaniec może zareagować na zagrożenia czy podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Może też sprawdzić czy w jego okolicy zamieszkania jest bezpiecznie. … dzięki tej aplikacji i takiej współpracy wspólnie możemy wpływać na bezpieczeństwo.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa.

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *