Zaraszów na mapie zagrożeń bezpieczeństwa policji

Zaraszów na mapie zagrożeń bezpieczeństwa policjiZaraszów już jest na mapie zagrożeń bezpieczeństwa policji. Za taki stan rzeczy odpowiedzialni drogowcy i władze. Każdy przejeżdżający drogą Zaraszów – Wysokie zgodzi się: “Nóż w kieszeni się otwiera”. Niedawno opublikowaliśmy film z jednym z przełomów. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa powstała i funkcjonuje. I słusznie ktoś zgłosił te miejsca. W Spławach kolejne warto zaznaczyć. Osobiście uszkodziłem już dwie opony. Przyjrzyjcie się swoim, wybulenie na bocznej powierzchni świadczy o uszkodzeniu. Dalej kilka słów o mapie i aplikacji na telefony “Moja Komenda”.

O mapie Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa:

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,
informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

APLIKACJI MOJA KOMENDA

Ta bezpłatna aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze. Pozwala jednym kliknięciem ustalić kontakt do swojego dzielnicowego. Wystarczy wpisać adres, aby sprawdzić, który policjant odpowiada za dany rewir. Możemy również wyszukać dzielnicowych także po ich imieniu i nazwisku. Gdy chcemy połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego. „Moja Komenda” dostępna jest na telefony z Android i iOS. Usługa jest bezpłatna.

Więcej informacji: – praca w trybie offline
– wyszukiwanie najbliższych jednostek policji
– prezentacja komend i komisariatów na mapie
-wyszukanie dzielnicowych po adresie oraz po nazwisku
– wytaczanie trasy do wybranej jednostki policji (w trybie on-line)
-nawigacja do wybranej jednostki policji ( w trybie on-line)
– widok street view w miejscu lokalizacji komendy lub komisariatu
– połączenie z wybraną jednostką lub wybranym dzielnicowym jednym kliknięciem
– wyszukiwanie komend i komisariatów po adresie, nazwie jednostki, mieście lub kodzie pocztowym

…Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – dostępnym online interaktywnym narzędziu informatycznym, dzięki któremu każdy mieszkaniec może zareagować na zagrożenia czy podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Może też sprawdzić czy w jego okolicy zamieszkania jest bezpiecznie. … dzięki tej aplikacji i takiej współpracy wspólnie możemy wpływać na bezpieczeństwo.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa.

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.