Zapraszamy do kina i nie tylko

Ochotnicza Straż Pożarna w Zaraszowie

zaprasza

Mieszkańców Zaraszowa i Okolic

na uroczyste otwarcie

„Letniego Kina w Alei Kasztanowej”,

które odbędzie się 24 czerwca 2016 roku

o godz. 17.00

Program uroczystości:

* Występy uczniów SP w Zaraszowie Zapraszamy do kina
* Wyniki konkursu plastycznego „Strażak- mój bohater”
* Mecz piłki plażowej o Puchar Burmistrza Bychawy
* Ognisko i grill
* Projekcja filmu
* Zabawa taneczna na powietrzu

Historia naszego kina:

Siatkówka powróci do alei

Nasze Panie Sołtys Joanna Baran i Radna Anna Pawlas we współpracy z OSP Zaraszów i Małgorzatą Olechowską przygotowały i zgłosiły projekt do konkursu Fundacji Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”. I tym samym zdobyli dla nas 7 000 PLN na kino letnie i boisko do siatkówki…
Renowacja Dworskiej Alei Kasztanowej

Dnia 9 kwietnia (sobota) Nasi Strażacy zaplanowali porządki w Alei Kasztanowej. Pracy na tym terenie jest jeszcze sporo, dlatego potrzebne jest również wsparcie Mieszkańców…

siatkówka w alei kasztanowej
Nazwa projektu Letnie Kino w Alei Kasztanowej
Główny cel projektu
Głównym celem projektu jest zagospodarowanie pozostałości dawnego parku dworskiego w miejscowości Zaraszów i utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni służącej integracji, sprzyjającej pogłębieniu więzi lokalnych i wpływającej na zwiększeniu atrakcyjności i estetyki miejscowości. Zaproponowane w projekcie zadania zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zrealizowaniu będą wpływały na budowaniu poczucia wspólnoty wśród mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej.
Uzasadnienie
Wieś Zaraszów liczy ok. 250 mieszkańców, położona jest w gminie Bychawa (Powiat Lubelski). Jedyną instytucją publiczną w miejscowości jest szkoła podstawowa. Poza tym brak jest obiektów typu: świetlica wiejska, remiza OSP. Z tego względu ograniczona jest możliwość organizacji spotkań, wydarzeń kulturalnych. Powoduje to narastanie barier w kontaktach społecznych, zwłaszcza wśród młodzieży (począwszy od roczników gimnazjalnych- brak miejsca do spotkań z rówieśnikami zwłaszcza w okresie wakacyjny) oraz rodzin osiedlających się jako nowi mieszkańcy. Wpływa to…
 


Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *