Zapraszamy na film o Zaraszowie dla zaraszow.pl. Wspomina Pan Witold Milanowski, który był Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Zaraszowie w latach 1957 – 1984. Po przejściu na emeryturę wraz z żoną Marią, także nauczycielką jeszcze przez kilka lat mieszkał w Zaraszowie. W pamięci wychowanków i mieszkańców zapisał się jako doskonały pedagog, troszczący się także o dobro wsi i jej rozwój.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi za podzielenie się wspomnieniami i zgodę na ich udostępnienie.
W miarę opracowywania materiału będziemy prezentowali kolejne odcinki wspomnień Pana Dyrektora.

Przez cały czas okupacji niemieckiej nauka była prowadzona nieregularnie. Uczono ze specjalnie wydanych pisemek, broszur i książek, w których pominięte były wszelkie treści patriotyczne. Uczono wówczas cztery oddziały systemem klas łączonych. W czasie wojny budynek szkolny uległ zniszczeniu w wyniku wybuchu samochodu z amunicją; działo się to podczas odwrotu wojsk niemieckich.
Rok szkolny 1946/47 rozpoczęto od remontu szkoły. Wynajęto również, w prywatnym domu dodatkową salę lekcyjną. Zlokalizowanie szkoły w różnych punktach nie sprzyjało prawidłowemu funkcjonowaniu placówki. Stan ten trwał jednak do roku 1958. W roku tym wprowadzono po raz pierwszy w historii tego obwodu klasę szóstą, a w roku kolejnym klasę siódmą.

W latach 60-tych w szkole prowadzone były kursy, szkoła wieczorowa dla dorosłych, odbywały się wykłady w ramach Uniwersytetu Powszechnego.
W 1966 roku podjęto decyzję o budowie szkoły podstawowej. Rok szkolny 1968/69 rozpoczęto jeszcze w starej szkole, ale od 18 grudnia 1968 r. lekcje odbywały się już w nowym, pięknym budynku, w znacznie lepszych warunkach.
Od 1-go września 1999 roku w związku z reformą systemu oświaty, w naszej szkole mieści się sześcioklasowa szkoła podstawowa, w której uczą się dzieci z Zaraszowa, Kol. Zaraszów, Urszulina, Skawinka i Kajetanowa.”
Więcej filmów i szczegółów.


Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.