film

Kasprowy Wierch

Kasprowy Wierch. Zaśnieżony 20-go maja. Kasprowy Wierch położony jest w Tatrach na wysokości 1987 m n.p.m. i znajduje się na granicy polsko-słowackiej. Nazwa Kasprowy Wierch pochodzi od leżącej u podnóży szczytu Hali Kasprowej, a ta z według podań ludowych od imienia jej właściciela – górala Kaspra.

Przewodnik na Festiwal

Przewodnik cię po pilotuje. Trzymaj tylko ster. Przewodnik na FESTIWAL POTRAW z pokazem dawnych rzemiosł pt. ,, POZNAJ DAWNYCH SMAKÓW CZAR” w Zaraszowie. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic oraz Szkoła Podstawowa w Zaraszowie. P. S. Babka obiecał że przyjdzie. Szczegóły  POZNAJ DAWNYCH SMAKÓW CZAR Aktualizacja.

Przewodnik na Festiwal

Przewodnik cię po pilotuje. Trzymaj tylko ster. Przewodnik na FESTIWAL POTRAW z pokazem dawnych rzemiosł pt. ,, POZNAJ DAWNYCH SMAKÓW CZAR” w Zaraszowie. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic oraz Szkoła Podstawowa w Zaraszowie. P. S. Babka obiecał że przyjdzie. Szczegóły  POZNAJ DAWNYCH SMAKÓW CZAR

Drzewo cierniowe

Kiedyś w Zaraszowie istniał piękny park, założony przez Jana Koźmiana w l. 1810-18 na wzór naturalistycznego parku książąt Czartoryskich w Puławach. Przetrwało niewiele. Do dziś można podziwiać fragmenty alej – lipowej i kasztanowej. Koźmianom jako właścicielom przypisuje się także założenie niewielkiego parku obok folwarku w Zaraszowie, z którego dziś pozostała niewielka aleja kasztanowa prowadząca kiedyś …

Drzewo cierniowe Read More »

100 lecie bitwy

Wiek XX był dla Europy wiekiem licznych konfliktów zbrojnych, w tym dwóch straszliwych wojen światowych, które nie ominęły Lubelszczyzny. Ze względu na skalę konfliktu, jego chronologię, totalny charakter, ludobójstwo oraz żyjących do dziś naocznych świadków tych wydarzeń – w świadomości współczesnego