Wiek XX był dla Europy wiekiem licznych konfliktów zbrojnych, w tym dwóch straszliwych wojen światowych, które nie ominęły Lubelszczyzny. Ze względu na skalę konfliktu, jego chronologię, totalny charakter, ludobójstwo oraz żyjących do dziś naocznych świadków tych wydarzeń – w świadomości współczesnego społeczeństwa polskiego bardziej obecna jest II wojna światowa. Jeśli zaś mówimy o I wojnie światowej, przede wszystkim nasuwają się nam poznane na lekcjach historii obrazy wielkich bitew pod Verdun, nad Sommą – na froncie zachodnim, czy też bitwy pod Tannenbergiem w Prusach Wschodnich, Gorlicami, losy twierdzy Przemyśl oraz walki na terenie Kongresówki, znane najczęściej w kontekście zmagań Legionów Polskich z Rosjanami przy boku Austro – Węgier.
Tymczasem front I wojny światowej przebiegał również na terenie miasteczek i wsi Lubelszczyzny, na której ziemiach działania zbrojne między Rosjanami i Austriakami toczyły się od sierpnia 1914 roku. Tu znajdziesz więcej.


Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *