Rekrutacja

Rozpoczęła się rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Zaraszowie oraz do oddziału przedszkolnego.Wnioski składać można do 15 kwietnia 2015 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji 27 kwietnia 2015 r. Druki do pobrania w kancelarii szkolnej.  Lub tu, Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Karta zgłoszenia dziecka do od. przedszkolnego Zaraszów 2015
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły Zaraszów 2015
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Rodziców zainteresowanych szczegółami zapraszamy do osobistego kontaktu z dyrektorem szkoły. Godziny przyjęć w w/w sprawie od poniedziałku do środy od 8.10-10.00.Można również umówić się telefonicznie na spotkanie; 815660098. Istnieje też możliwość pobrania kart zgłoszeń. Zgłoszenia można przesłać również na adres; sp.zaraszow@interia.pl . Wysłanie karty zgłoszenia dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego wymaga jednak osobistego stawienia się w szkole w celu potwierdzenia i podpisania karty. Zapraszamy w nasze progi. Dyrektor szkoły- Bożena Koziej

Kryteria rekrutacji do Szkoły Podstawowej w Zaraszowie i oddziału przedszkolnego

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
 2. W odniesieniu do kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym określono:
 1. kryteria rekrutacji:
 1. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność rodziców/ prawnych opiekunów,
 1. terminy postępowania rekrutacyjnego:
 1. postępowanie rekrutacyjne odbywa się w terminie od 1 marca do 30 kwietnia,
 2. składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej odbywa się w terminie od 1 marca do 15 kwietnia( wnioski do pobrania w kancelarii)
 3. komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski w terminie od 16 kwietnia do 25 kwietnia,
 4. ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń w szkole odbywa się w dniu 26 kwietnia,
 5. w przypadku gdy 26 kwietnia wypada dzień wolny od pracy, wywieszenie list następuje w kolejnym dniu roboczym,
 1. dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym:
 1. wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły,
 2. orzeczenie o niepełnosprawności kandydata,
 3. oświadczenie o niepełnosprawności rodzica/prawnego opiekuna
 1. sposób przeliczania punktów:
 1. poszczególnym kryterium przyznaje się po jednym punkcie,
 2. łączna najwyższa uzyskana liczba punktów decyduje o przyjęciu kandydata do szkoły.

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.