Zaproszenie

Poświęcenie tablicy ku pamięci Ks kan Dominika MajaW niedzielę, 12 listopada 2017 r o godz. 9:00 w Kaplicy w Zaraszowie będzie odprawiona Msza św. w intencji śp. ks. Dominika Maja w 41 rocznicę jego śmierci. Po Mszy św. zostanie poświęcona tablica ku pamięci ks. kan. D. Maja – znajdująca się obok budynku szkoły – ufundowana przez nauczycieli SP w Zaraszowie. Serdecznie zapraszamy na Mszę św. i prosimy o modlitwę w intencji naszego przyszłego Patrona.
– Społeczność Szkoły Podstawowej w Zaraszowie.

Fragment autobiografii Ks kan Dominika Maja

W dn. 4 sierpnia 1908 r. przyszło pod strzechą wieśniaczą w Rzeczycy-Księżej, par. Kraśnik drobne chłopiątko. Poważny Jan Maj i jego żona Antonina z Sokalów niewiele sobie wróżyli z tego wątłego dziecka, podobno dużo płakało nie jadło wiele…
Byłem już siódmym z kolei dzieckiem w tej rodzinie, szóstym z żyjących, bo najstarszy brat umarł we wczesnej młodości. Jeszcze po mnie przyszły na świat 3 siostry, z których najmłodsza, Zosia, zeszła też ze świata w 4 roku życia. Dziś gdy to piszę ­– już dwoje najstarszych rodzeństwa na tamtym świecie. (…)

Więcej o naszym przyszłym Patronie.

Wybór Patrona


Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *