Niebawem termomodernizacja szkoły w Zaraszowie

Bychawa.pl donosi – 

W dniu 21 marca 2018 r. w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie przetargowe otwarte zostały oferty potencjalnych wykonawców zadania „Zwiększenia efektywności energetycznej budynku w Zaraszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działania 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego”.
Inwestycja będzie obejmowała: ocieplenie ścian i stropodachu, roboty malarskie i blacharskie, remont kominków i piwnic, wymianę stolarki, instalacji C.O., pieca węglowego na pelet z automatyką oraz zagospodarowanie terenu.

Umowy z wykonawcami zostaną podpisane w miesiącu kwietniu br.

Planowana data rozpoczęcia robót budowlanych to 22.06.2018 zaś ich zakończenie to 31.08.2018 r.

Planowana wartość projektu to 795 284,93 zł.

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *