Masowe deportacje na Sybir

77. rocznica masowych deportacji Polaków wgłąb Rosji

10 lutego 1940 roku rozpoczęły się masowe deportacje na Sybir ludności polskiej. Przeprowadzone przez NKWD; Masowe deportacjew głównej mierze objęły ona mieszkańców mniejszych miast, osadników wojskowych, chłopów i rodziny inteligenckie. Decyzję o deportacji – podjętą jeszcze w grudniu poprzedniego roku – wysunął Ławrientij Beria, zaś pieczę nad jej wykonaniem powierzył swojemu zastępcy, Wsiewołodowi Mierkułowi.

Wybranych do wywózki ludzi obudzono w środku nocy, dając dosłownie kilka minut na przygotowanie się do podróży. Rosjanie niszczyli meble, łóżka, święte obrazy, krzyże, otwarcie drwiąc z przerażonych ludzi. Następnie wsadzono wszystkich do bydlęcych wagonów, upychając ich ponad miarę. Odjeżdżające w dal pociągi, ponury jęk kół i ostatnie, zduszone okrzyki pożegnania: wszystko zwiastowało straszliwą przyszłość, której nikt jeszcze nie był do końca świadom.

Już w czasie samego transportu, w okropnych warunkach jakie panowały w wagonach, ludzie umierali z głodu, wyczerpania i zimna – to zaledwie początek katorgi, z jaką miało im się przyjść zmierzyć. Ból, rozpacz i groza były nie do opisania.

Masowe deportacje na Sybir – galeria.

Miejsce pamięci Sybiraków w Szymbarku koło Wieżycy. Dom Zesłańców z Syberii, rekonstrukcja ziemianki z łagrów, kamień pamiątkowy i wagony jakimi przewożono na zesłanie.

Podczas lutowej deportacji wywieziono na Sybir około sto czterdzieści tysięcy Polaków, Ukraińców i Białorusinów.
za: http://niezalezna.pl/93690-77-rocznica-masowych-deportacji-polakow-wglab-rosji

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Newsy Tagi

Autor: Krzysztof

Zachowajmy wiarę oraz spokój, pogodę ducha i optymizm we wzajemnych relacjach!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *