Żydzi o tęczy

“Paweł Jędrzejewski na Forum Żydów Polskich, w artykule „Po spaleniu TĘCZY”  przypomina, że dla kultury Zachodu, tęcza jest przede wszystkim, symbolem Przymierza Noego z Bogiem, zawartego po Potopie. Ma więc korzenie biblijne. (…) To pierwotnie dla naszych korzeni znaczenie symboliczne jest obecnie przeinaczane „Współcześnie jednak tęcza jest najczęściej kojarzona z ruchem LGBT (…),  w tym wydaniu tęcza symbolizuje opozycję wobec symbolicznego Przymierza, jakie zawarł Noe z Bogiem.”cyt z: http://www.fronda.pl/a/forum-zydow-polskich-o-teczy,31935.html

Czytaj też u nas “Spacer po tęczy”: link

Krzysztof

Zachowajmy wiarę oraz spokój, pogodę ducha i optymizm we wzajemnych relacjach!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.