Zbigniew Mularczyk

Mam 72 lata. Jestem emerytem. Mieszkam w Bychawie. Działam
w środowisku seniorów i dla nich będę wprowadzał w gminie rządowy program senioralny. Zadbam, by w gminie funkcjonował wolnościowy plan zagospodarowania przestrzennego, oraz by zostały uzbrojone działki w Marysinie. Zajmę się poprawą stanu dróg, a w szczególności budową chodnika w miejscowości Wandzin. Usprawnię służbę komunalną
w zakresie wywozu śmieci i przyczynię się do obniżenia opłat za wodę
i ścieki. Będę działał w kierunku rozwiązania problemu nadmiaru wron
w mieście.


Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat