Zaproszenie na spotkanie

Stowarzyszenie Bona Fides, Absolwentki Akademii Radnych i Sołtysek oraz Akademii Kobiet Aktywnych

zapraszają

wszystkie kobiety z gminy Bychawa i okolic na spotkanie

z Panią Iwoną Przewor Prezesem Stowarzyszenia Równych Szans BONA FIDES

które odbędzie się w dniu 30.10.2014 / czwartek/ o godz. 17.00 w Bychawskim Centrum Kultury.

Temat spotkania – AKTYWNOŚĆ TO SUKCES

Stowarzyszenie BONA FIDES angażuje społeczności lokalne do działania w obszarach:

  • edukacja w zakresie praw człowieka, a w szczególności praw obywatelskich,
  • ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  • zwiększenie dostępu do informacji publicznej,
  • przejrzystość życia publicznego,
  • kontrola wydatków publicznych,
  • przeciwdziałanie korupcji w instytucjach publicznych,
  • rozwój społeczności lokalnych.

Wymienione zagadnienia są szczególnie istotne teraz, gdy będziemy podejmować decyzje związane z działalnością samorządu lokalnego. Sprawność działania urzędów i ich przejrzystość, brak korupcji i ochrona swobód obywatelskich zależą od samoświadomości społeczeństwa.

Skorzystanie z zaproszenia jest szansą na uzyskanie odpowiedzi na pytania, które ułatwią podjęcie decyzji wyborczych.

Serdecznie zapraszam

Marta Krzyżak

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.