Stowarzyszenie Bona Fides, Absolwentki Akademii Radnych i Sołtysek oraz Akademii Kobiet Aktywnych

zapraszają

wszystkie kobiety z gminy Bychawa i okolic na spotkanie

z Panią Iwoną Przewor Prezesem Stowarzyszenia Równych Szans BONA FIDES

które odbędzie się w dniu 30.10.2014 / czwartek/ o godz. 17.00 w Bychawskim Centrum Kultury.

Temat spotkania – AKTYWNOŚĆ TO SUKCES

Stowarzyszenie BONA FIDES angażuje społeczności lokalne do działania w obszarach:

  • edukacja w zakresie praw człowieka, a w szczególności praw obywatelskich,
  • ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  • zwiększenie dostępu do informacji publicznej,
  • przejrzystość życia publicznego,
  • kontrola wydatków publicznych,
  • przeciwdziałanie korupcji w instytucjach publicznych,
  • rozwój społeczności lokalnych.

Wymienione zagadnienia są szczególnie istotne teraz, gdy będziemy podejmować decyzje związane z działalnością samorządu lokalnego. Sprawność działania urzędów i ich przejrzystość, brak korupcji i ochrona swobód obywatelskich zależą od samoświadomości społeczeństwa.

Skorzystanie z zaproszenia jest szansą na uzyskanie odpowiedzi na pytania, które ułatwią podjęcie decyzji wyborczych.

Serdecznie zapraszam

Marta Krzyżak


Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.