Zaproszenie na zebranie

Zaproszenie na zebranie. OSP Zaraszów zaprasza na otwarte zebranie w niedzielę 20.09.2015 r. o godz. 17:00 które odbędzie się przy Alei Kasztanowej. Tematem zebrania będzie organizacja realizacji projektu “Letnie Kino w Alei Kasztanowej”

Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły: Nazwa projektu Letnie Kino w Alei Kasztanowej
Główny cel projektu:
Głównym celem projektu jest zagospodarowanie pozostałości dawnego parku dworskiego w miejscowości Zaraszów i utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni służącej integracji, sprzyjającej pogłębieniu więzi lokalnych i wpływającej na zwiększeniu atrakcyjności i estetyki miejscowości. Zaproponowane w projekcie zadania zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zrealizowaniu będą wpływały na budowaniu poczucia wspólnoty wśród mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej.
Uzasadnienie
Wieś Zaraszów liczy ok. 250 mieszkańców, położona jest w gminie Bychawa (Powiat Lubelski). Jedyną instytucją publiczną w miejscowości jest szkoła podstawowa. Poza tym brak jest obiektów typu: świetlica wiejska, remiza OSP. Z tego względu ograniczona jest możliwość organizacji spotkań, wydarzeń kulturalnych. Powoduje to narastanie barier w kontaktach społecznych, zwłaszcza wśród młodzieży (począwszy od roczników gimnazjalnych- brak miejsca do spotkań z rówieśnikami zwłaszcza w okresie wakacyjny) oraz rodzin osiedlających się jako nowi mieszkańcy. Wpływa to niekorzystnie na aktywność społeczną mieszkańców-brak wspólnych inicjatyw, dbania o przestrzeń publiczną.
Zaproponowane w projekcie miejsce do zagospodarowania to przestrzeń publiczna, która jest miejscem bardzo ważnym pod względem historii miejscowości. W latach 1810-18 na wzór naturalistycznego parku książąt Czartoryskich w Puławach, Jan Koźmian założył niewielki park obok folwarku w Zaraszowie, z którego do dziś pozostała niewielka aleja kasztanowa prowadząca kiedyś do dworu i tak zwane drzewo cierniowe (glediczja trójcierniowa). . Niestety ciekawa historia tego miejsca ulega zapomnieniu a teren jest zaniedbany (dziko rosnące krzewy, składowiska śmieci). Realizowane od czasu do czasu akcje sprzątania nie dają rezultatu – brak zagospodarowania na konkretny cel sprzyja jego powolnej degradacji.Zaproszenie na zebranie
Mając na uwadze powyższe w niniejszym wniosku postanowiono ubiegać się o grant, dzięki któremu byłaby możliwość uporządkowania i zagospodarowania alei kasztanowej i utworzenia w niej innowacyjnej oferty kulturalnej i rekreacyjnej dla mieszkańców: letniego kina oraz boiska do piłki plażowej. Konieczność wkładu własnego w postaci pracy własnej mieszkańców przy porządkowaniu miejsca i dostosowaniu go do nowych funkcji pozwoli na zwiększenie poczucia odpowiedzialności za miejsce, w którym mieszkają. Wspólny cel – organizacja atrakcyjnego miejsca na wypoczynek dla dzieci, młodzieży i dorosłych zintegruje mieszkańców i wzmocni poczucie więzi i wspólnoty. Więcej.

Zaproszenie na zebranie. Zapraszamy.

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.