Zaproszenie na zebranie. OSP Zaraszów zaprasza na otwarte zebranie w niedzielę 20.09.2015 r. o godz. 17:00 które odbędzie się przy Alei Kasztanowej. Tematem zebrania będzie organizacja realizacji projektu „Letnie Kino w Alei Kasztanowej”

Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły: Nazwa projektu Letnie Kino w Alei Kasztanowej
Główny cel projektu:
Głównym celem projektu jest zagospodarowanie pozostałości dawnego parku dworskiego w miejscowości Zaraszów i utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni służącej integracji, sprzyjającej pogłębieniu więzi lokalnych i wpływającej na zwiększeniu atrakcyjności i estetyki miejscowości. Zaproponowane w projekcie zadania zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zrealizowaniu będą wpływały na budowaniu poczucia wspólnoty wśród mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej.
Uzasadnienie
Wieś Zaraszów liczy ok. 250 mieszkańców, położona jest w gminie Bychawa (Powiat Lubelski). Jedyną instytucją publiczną w miejscowości jest szkoła podstawowa. Poza tym brak jest obiektów typu: świetlica wiejska, remiza OSP. Z tego względu ograniczona jest możliwość organizacji spotkań, wydarzeń kulturalnych. Powoduje to narastanie barier w kontaktach społecznych, zwłaszcza wśród młodzieży (począwszy od roczników gimnazjalnych- brak miejsca do spotkań z rówieśnikami zwłaszcza w okresie wakacyjny) oraz rodzin osiedlających się jako nowi mieszkańcy. Wpływa to niekorzystnie na aktywność społeczną mieszkańców-brak wspólnych inicjatyw, dbania o przestrzeń publiczną.
Zaproponowane w projekcie miejsce do zagospodarowania to przestrzeń publiczna, która jest miejscem bardzo ważnym pod względem historii miejscowości. W latach 1810-18 na wzór naturalistycznego parku książąt Czartoryskich w Puławach, Jan Koźmian założył niewielki park obok folwarku w Zaraszowie, z którego do dziś pozostała niewielka aleja kasztanowa prowadząca kiedyś do dworu i tak zwane drzewo cierniowe (glediczja trójcierniowa). . Niestety ciekawa historia tego miejsca ulega zapomnieniu a teren jest zaniedbany (dziko rosnące krzewy, składowiska śmieci). Realizowane od czasu do czasu akcje sprzątania nie dają rezultatu – brak zagospodarowania na konkretny cel sprzyja jego powolnej degradacji.Zaproszenie na zebranie
Mając na uwadze powyższe w niniejszym wniosku postanowiono ubiegać się o grant, dzięki któremu byłaby możliwość uporządkowania i zagospodarowania alei kasztanowej i utworzenia w niej innowacyjnej oferty kulturalnej i rekreacyjnej dla mieszkańców: letniego kina oraz boiska do piłki plażowej. Konieczność wkładu własnego w postaci pracy własnej mieszkańców przy porządkowaniu miejsca i dostosowaniu go do nowych funkcji pozwoli na zwiększenie poczucia odpowiedzialności za miejsce, w którym mieszkają. Wspólny cel – organizacja atrakcyjnego miejsca na wypoczynek dla dzieci, młodzieży i dorosłych zintegruje mieszkańców i wzmocni poczucie więzi i wspólnoty. Więcej.

Zaproszenie na zebranie. Zapraszamy.


Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *