Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic
zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne zebranie
Sprawozdawcze które odbędzie się 25 czerwca 2021 r. w piątek o
godz. 10:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Zaraszowie.
Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad
  (quorum)
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia
 4. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno–finansowego z
  działalności Stowarzyszenia w roku 2020 i podjęcie stosownych
  uchwał.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020
 1. Sprawy różne – wolne głosy i wnioski.
 2. Zakończenie posiedzenia

W imieniu zarządu
Jacek Czesław Łyś
Prezes Stowarzyszenia

Kategorie: Newsy

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *