ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia

na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic

zaprasza

Członków Stowarzyszenia

na Walne Zebranie Sprawozdawcze

które odbędzie się

26 kwietnia 2015 r. (niedziela) o godz. 10.10

w budynku Szkoły Podstawowej w Zaraszowie

 

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum)
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia
4. Przedstawienie sprawozdania merytoryczno – finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2014 r. i podjęcie stosownych uchwał.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014                                          6. Sprawy różne – wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia

W imieniu Zarządu  Jacek Czesław Łyś                                                                   Prezes Stowarzyszenia

 

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *