Zalega Ci azbest?

Jak zalega Ci azbest, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość.Gmina Bychawa informuje, iż w związku z posiadaniem niewykorzystanym środków na utylizację wyrobów azbestowych przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach. Prosimy o osobiste wypełnienie wniosku w pokoju nr 10 (tel. 81 56 60 004 wew. 43) Urzędu Miejskiego w Bychawie. Informacja ze str. bychawa.pl.Zalega Ci azbest
W związku z klasyfikacją wydatkowanych środków powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków od osób fizycznych. Nie wspominją jednak przy naborze wniosków o dofinansowaniu do nowych pokryć dachowych w ramach realizacji Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”
Więcej.

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *