Zalega Ci azbest?

Jak zalega Ci azbest, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość.Gmina Bychawa informuje, iż w związku z posiadaniem niewykorzystanym środków na utylizację wyrobów azbestowych przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach. Prosimy o osobiste wypełnienie wniosku w pokoju nr 10 (tel. 81 56 60 004 wew. 43) Urzędu Miejskiego w Bychawie. Informacja ze str. bychawa.pl.Zalega Ci azbest
W związku z klasyfikacją wydatkowanych środków powyższy nabór dotyczy jedynie wniosków od osób fizycznych. Nie wspominją jednak przy naborze wniosków o dofinansowaniu do nowych pokryć dachowych w ramach realizacji Projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”
Więcej.

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.