Wyrazy uznania za twórcze zaangażowanie i realizację projektu Letnie Kino w Alei Kasztanowej. To największy zrealizowany projekt w ostatnich latach. A zrealizowany dzięki współpracy bardzo wielu osób z Zaraszowa i okolic. Pozwolę sobie:
– My, mieszkańcy Zaraszowa i okolic, chcemy wyrazić wdzięczność i wyrazy uznania za Waszą pracę. I żywimy nadzieję, że to tylko początek tak wspaniałych inicjatyw.
Film od zaraszow.pl dla tych co z różnych przyczyn nie przybyli na uroczyste otwarcie.

Obejrzysz uroczyste otwarcie „Letniego Kina w Alei Kasztanowej”, które odbyło się 24 czerwca 2016 roku.
W programie uroczystości: Wyrazy uznania

* Występy uczniów SP w Zaraszowie Zapraszamy do kina
* Wyniki konkursu plastycznego „Strażak- mój bohater”
* Mecz piłki plażowej o Puchar Burmistrza Bychawy
* Ognisko i grill
* Projekcja filmu
* Zabawa taneczna na powietrzu

…Głównym celem projektu jest zagospodarowanie pozostałości dawnego parku dworskiego w miejscowości Zaraszów i utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni służącej integracji, sprzyjającej pogłębieniu więzi lokalnych i wpływającej na zwiększeniu atrakcyjności i estetyki miejscowości. Zaproponowane w projekcie zadania zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zrealizowaniu będą wpływały na budowaniu poczucia wspólnoty wśród mieszkańców oraz integracji międzypokoleniowej.
Uzasadnienie
Wieś Zaraszów liczy ok. 250 mieszkańców, położona jest w gminie Bychawa (Powiat Lubelski). Jedyną instytucją publiczną w miejscowości jest szkoła podstawowa. Poza tym brak jest obiektów typu: świetlica wiejska, remiza OSP. Z tego względu ograniczona jest możliwość organizacji spotkań, wydarzeń kulturalnych. Powoduje to narastanie barier w kontaktach społecznych, zwłaszcza wśród młodzieży (począwszy od roczników gimnazjalnych- brak miejsca do spotkań z rówieśnikami zwłaszcza w okresie wakacyjny) oraz rodzin osiedlających się jako nowi mieszkańcy. Wpływa to niekorzystnie na aktywność społeczną mieszkańców-brak wspólnych inicjatyw, dbania o przestrzeń publiczną.
Zaproponowane w projekcie miejsce do zagospodarowania to przestrzeń publiczna, która jest miejscem bardzo ważnym pod względem historii miejscowości. W latach 1810-18 na wzór naturalistycznego parku książąt Czartoryskich w Puławach, Jan Koźmian założył niewielki park obok folwarku w Zaraszowie, z którego do dziś pozostała niewielka aleja kasztanowa prowadząca kiedyś do dworu i tak zwane drzewo cierniowe (glediczja trójcierniowa). . Niestety ciekawa historia tego miejsca ulega zapomnieniu a teren jest zaniedbany (dziko rosnące krzewy, składowiska śmieci). Realizowane od czasu do czasu akcje sprzątania nie dają rezultatu – brak zagospodarowania na konkretny cel sprzyja jego powolnej degradacji.
Mając na uwadze powyższe w niniejszym wniosku postanowiono ubiegać się o grant, dzięki któremu byłaby możliwość uporządkowania i zagospodarowania alei kasztanowej i utworzenia
Więcej w temacie…

Kategorie: Newsy

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.