Wyniki wyborów samorządowych 2018 na burmistrza miasta i gminy Bychawa.

Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym Gminy. Wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy, którego jest kierownikiem. W drodze zarządzania nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, określający organizację i zasady jego funkcjonowania. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.

Zakończyła się druga tura wyborów na burmistrza miasta i gminy Bychawa.

Kandydaci: 

  • Obecnie urzędujący przez dwie kadencje VI i VII – 2010-2018 kandydat PSL – Janusz Urban
  • Dynamiczna, kandydatka PiS –Marta Krzyżak.

Nasze szczere gratulację kandydatom, rywalizacja była długa i ciekawa.

oficjalnie PKW:

Janusz Urban: 2584

Marta Krzyżak: 2408

Powyższe zdjęcie ma zobrazować walkę tytanów w drugiej turze wyborów. A gdy walczą tytani… 🙂

Wyniki wyborów samorządowych 2018 na burmistrza miasta
Kategorie: Newsy

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.