21 października 2018 najbardziej prawdopodobnym dniem w którym odbędą się wybory samorządowe.
Na stronie PKW czytamy: – Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do rad oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad.

Datę tych wyborów wyznacza się na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Obecna kadencja prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, a także rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich kończy się 16 listopada 2018 roku. Jesienne głosowanie będzie pierwszym etapem czteroletniego maratonu wyborczego. Wiosną 2019 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, jesienią 2019 r. – do parlamentu, a w 2020 r. – wybory prezydenckie.

Podpisana w połowie stycznia przez prezydenta nowelizacja kodeksu wyborczego zakłada zwiększenie roli MSWiA w procesie wyborczym. To minister spraw wewnętrznych i administracji będzie m.in. powoływał szefa Krajowego Biura Wyborczego z trzech kandydatów przedstawionych przez Sejm, Senat i prezydenta.

Wiemy, kto wygra jesienne wybory samorządowe

Takie tytuły można już spotkać w sieci. Przeważnie wiedza bazuje na relacji jasnowidza. tak się tłumaczą: -Skąd to wiemy? Od jasnowidza.
Na pytanie prowadzących, skąd ta wiedza, jasnowidz odpowiedział, że to „efekt głębokiej analizy, a nie jakiejś wizji”.
To jest jasnowidzem, czy nie?

Kategorie: Newsy

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *