Wybory samorządowe 21 października 2018

21 października 2018 najbardziej prawdopodobnym dniem w którym odbędą się wybory samorządowe.
Na stronie PKW czytamy: – Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory do rad oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad.

Datę tych wyborów wyznacza się na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Obecna kadencja prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, a także rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich kończy się 16 listopada 2018 roku. Jesienne głosowanie będzie pierwszym etapem czteroletniego maratonu wyborczego. Wiosną 2019 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, jesienią 2019 r. – do parlamentu, a w 2020 r. – wybory prezydenckie.

Podpisana w połowie stycznia przez prezydenta nowelizacja kodeksu wyborczego zakłada zwiększenie roli MSWiA w procesie wyborczym. To minister spraw wewnętrznych i administracji będzie m.in. powoływał szefa Krajowego Biura Wyborczego z trzech kandydatów przedstawionych przez Sejm, Senat i prezydenta.

Wiemy, kto wygra jesienne wybory samorządowe

Takie tytuły można już spotkać w sieci. Przeważnie wiedza bazuje na relacji jasnowidza. tak się tłumaczą: -Skąd to wiemy? Od jasnowidza.
Na pytanie prowadzących, skąd ta wiedza, jasnowidz odpowiedział, że to “efekt głębokiej analizy, a nie jakiejś wizji”.
To jest jasnowidzem, czy nie?

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.