Kodeks wykroczeń, który w art. 77, wskazuje że:

„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną kara do 5000 złotych.”

bychawa.pl:

Do 5 000 zł kary za niezachowanie odpowiednich środków ostrożności przy sprawowaniu opieki nad psami.

W związku z coraz częstszymi przypadkami wałęsania się psów w miejscach publicznych zwracam się do Państwa z prośbą, aby wszyscy właściciele psów w należyty sposób sprawowali opiekę nad tymi zwierzętami. Psy powinny być one utrzymywane w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z posesji.

Na podstawie art. 10 a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z uchwałą Nr XX/129/16 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bychawa, wyprowadzanie psa poza teren własnej nieruchomości może odbywać się tylko na smyczy, a w przypadku psów należących do rasy agresywnej, na smyczy i w kagańcu.

Ponadto, do sprawowania należytej kontroli nad psami zobowiązuje także Kodeks wykroczeń, który w art. 77, wskazuje że:

„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną kara do 5000 złotych.”

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

Kategorie: Newsy

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.