Więzienie albo kara za psa

Kodeks wykroczeń, który w art. 77, wskazuje że:

„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną kara do 5000 złotych.”

bychawa.pl:

Do 5 000 zł kary za niezachowanie odpowiednich środków ostrożności przy sprawowaniu opieki nad psami.

W związku z coraz częstszymi przypadkami wałęsania się psów w miejscach publicznych zwracam się do Państwa z prośbą, aby wszyscy właściciele psów w należyty sposób sprawowali opiekę nad tymi zwierzętami. Psy powinny być one utrzymywane w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z posesji.

Na podstawie art. 10 a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z uchwałą Nr XX/129/16 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bychawa, wyprowadzanie psa poza teren własnej nieruchomości może odbywać się tylko na smyczy, a w przypadku psów należących do rasy agresywnej, na smyczy i w kagańcu.

Ponadto, do sprawowania należytej kontroli nad psami zobowiązuje także Kodeks wykroczeń, który w art. 77, wskazuje że:

„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną kara do 5000 złotych.”

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *