W związku z licznymi zgłaszanymi skargami i interwencją Policji, przypominam Mieszkańcom o obowiązkach posiadaczy psów. Posiadacz psa lub innego zwierzęcia zobowiązany jest do sprawowania na nim odpowiedniego nadzoru. Zwierzę powinno być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający mu wyjście poza teren ogrodzonej posesji. Niezachowanie należytej pieczy może rodzić konsekwencje natury cywilnej.

Do sprawowania należytej kontroli nad posiadanym zwierzęciem zobowiązuje Kodeks wykroczeń. Wskazuje on, w art. 77, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany."

Na końcu odręczny dopisek: Informację proszę podawać po obu stronach wsi. Dziękuję (Podpisane Sołtys)

Prócz tej, była jeszcze informacja o wojnie z ASF którą mogliście już przeczytać na naszej stronie i gminnej.

No cóż, po otrzymaniu informacji w takiej formie. Nasuwa się kilka pytań.

Czy żyjemy jeszcze w czasach kiedy rodzina wieczorem przy kaganku zasiadała do lektury, choć by takiej oblaty? A przy dobrych wiatrach informacja na drugi koniec wsi docierała przed kartką.

Czy słynny Certyfikat ISO 9001 do niedawna dumnie zdobiący stronę urzędu nie skłania do wdrożenia prostych powiadomień SMS czy Push. Zakładam, że dziś niema już gospodarstwa gdzie nie było by "komórki". Przypomnijmy: ISO 9001 – system zarządzania jakością ma zagwarantować urzędowi wiarygodność, status jednostki … przyjaznej klientowi…

No i jeszcze język urzędowy przyjazny obywatelom. Wystarczyło by jedno zdanie. Na pewno masz własną wersję. Moja to: – Właścicieli wałęsających się psów będziemy karać 250 zł. mandatem. Można dodać:Dobrego dnia życzy UM Bychawa 😉

Zwięźle i miło 🙂


Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *