Uwaga zapisy na solary i ekologiczne piece c.o. od 1 lutego!

Mamy dla Was fenomenalne głoszenie:
Burmistrz Bychawy zaprasza wszystkich zainteresowanych do przystąpienia do projektu o wsparcie finansowe w trybie konkursowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach programu 4. – Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE dla mieszkańców Gminy Bychawa na montaż instalacji do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach indywidualnych lub/i wymiana pieców c. o. opalanych biomasą.

Zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w projekcie należy dokonywać w formie ankiety w Urzędzie Miejskim w Bychawie od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. w godz. pracy Urzędu w pok. nr 10.

  • Pamiętać należy o zabraniu ze sobą dowodu osobistego, dokumentu potwierdzającego własność oraz nr działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny.
  • Warunkiem przystąpienia do projektu jest podpisanie umowy z Gminą Bychawa na użyczenie nieruchomości dla realizacji projektu oraz zobowiązanie się do wpłat w terminach określonych umową.
  • Udział mieszkańca w koszcie montażu instalacji/wymiany pieca będzie wynosił 10 % (+ VAT) kosztów projektu w przeliczeniu na beneficjenta i uwarunkowany będzie od kosztów montażu instalacji/pieca zaoferowanych przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym.

uwaga zapisy na solary


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *