Zapraszamy do tańca i do różańca
czyli na Turniej Rycerski dla dzieci z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski
i na Nabożeństwo dziękczynne za tę łaskę z odnowieniem Przyrzeczeń Chrzcielnych.
miejsce: Zaraszów, Aleja Kasztanowa, niedziela 17 VII 2016 roku, godz 14,00 – 16,15

Nagroda główna Turnieju Rycerskiego to metalowy miecz kuty długości ok 120 cm wykonany według wzoru z X wieku.
Ponadto, nagrodami będą hełmy, tarcze i miecze (używane w trakcie turnieju), a dla każdego uczestnika tunika otrzymana przy zapisie, pasowanie na rycerza i pamiątkowy Dyplom.

Planujemy także atrakcje dla opiekunów i dla starszych, nie biorących udziału w Turnieju.

Program:
14,00 zapisy i zapoznanie się z konkurencjami
14,15 rozpoczęcie konkurencji na stanowiskach
15,00 Nabożeństwo dziękczynne za łaskę Chrztu Polski i Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych
15,15 dokończenie konkurencji rycerskich
15,45 poczęstunek dla uczestników turnieju
16,00 pasowanie na rycerzy, wręczenie Dyplomów, rozdanie nagród
ok. 16, 15 oficjalne zakończenie Turnieju,
ale ogniska nie gasimy; można będzie piec kiełbaski i prowadzić „długie Polaków rozmowy”.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zamian.

Organizatorzy:
www.zaraszow.pl reprezentowana przez administratora Jerzego Jelcowa i moderatora Krzysztofa Łaszcza
Radna: Anna Pawlas
Sołtysi: Joanna Baran, Andrzej Poniewozik i Stanisław Ziarkowski
OSP Zaraszów i Kolonia Zaraszów

Zasady Turnieju (konkursu):
Do radosnego świętowania i modlitwy dziękczynnej zapraszamy wszystkich chętnych, ale w konkursie mogą wziąć udział dzieci do lat 13-tu, (dziewczynki i chłopcy, włącznie z tegorocznymi absolwentami klas szóstych). Każde dziecko musi przyjść z dorosłym opiekunem, który odpowiada za dziecko także podczas konkurencji turnieju. Opiekun ma prawo być z dzieckiem na stanowiskach konkursowych i może nawet pomagać swojemu dziecku.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zapisanie się w punkcie rekrutacyjnym i ubranie otrzymanej tuniki rycerskiej. Każde zapisane dziecko otrzymuje kartę konkursową na której opiekun stanowiska zapisuje uzyskane przez dziecko wyniki (od jednego do trzech plusów).
Poleceniom opiekuna na podległym mu stanowisku należy się bezwzględnie podporządkować.
Uczestnik konkursu zalicza stanowiska według dowolnej kolejności i nie ma obowiązku zaliczenia wszystkich przygotowanych stanowisk konkursowych.
Po zakończeniu konkursu uczestnik oddaje swoją kartę konkursową w punkcie rekrutacyjnym i wyznaczona przez Organizatorów komisja dokona podsumowania wyników.
Nagrodą dla każdego uczestnika będzie tunika otrzymana przy zapisie, pasowanie na rycerza i pamiątkowy Dyplom. Ponadto, według uzyskanych wyników, nagrodami będą hełmy, tarcze i miecze używane w trakcie konkursu (nie wszystkie, ponieważ niektóre są pożyczone tylko na czas konkursu) i nagroda główna metalowy miecz kuty długości ok 120 cm wykonany według wzoru z X wieku.
Nagrody każdy uczestnik konkursu odbiera osobiście w czasie ogłaszania wyników. Nieobecność skutkuje utratą nagrody. Do odbioru nagrody głównej oraz strzał do łuku i kuszy konieczna jest wyraźna zgoda opiekuna dziecka.


Krzysztof

Zachowajmy wiarę oraz spokój, pogodę ducha i optymizm we wzajemnych relacjach!

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *