Turniej Rycerski na gorąco, zdjęcia. Dziś tylko kilka zdjęć. W miarę obróbki materiału udostępnimy może nawet tysiące zdjęć i filmy z dzisiejszej udanej imprezy.
…Dziś 24.07.2016 r. W Zaraszowie odbył się Turniej Rycerski dla dzieci z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski
i Nabożeństwo dziękczynne za tę łaskę z odnowieniem Przyrzeczeń Chrzcielnych.
Organizatorzy:
zaraszow.pl reprezentowana przez administratora Jerzego Jelcowa i moderatora Krzysztofa Łaszcza
Radna: Anna Pawlas
Sołtysi: Joanna Baran, Andrzej Poniewozik i Stanisław Ziarkowski
OSP Zaraszów i Kolonia Zaraszów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie, pogodę ducha i rycerskość. Dziękujemy wszystkim wspierającym organizację imprezy za pomoc. Dziękujemy sponsorom pozyskanym przez zaraszow.pl, gościom i wszystkim dobrym ludziom, oraz organizatorom i pomysłodawcom.

 


Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *