Trampolina – więcej, lepiej, profesjonalnie.

Otrzymaliśmy za pośrednictwem strony taką informację, dziękujemy nadawcy i publikujemy, by dotarła do zainteresowanych.

TRWA REKRUTACJA!Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza do udziału w projekcie „Trampolina – więcej, lepiej, profesjonalnie.”Prowadzisz lub zamierzasz prowadzić stowarzyszenie lub fundację?Chcesz pozyskać pieniądze na działania społeczne?Potrzebujesz wsparcia lub pomocy prawnej w zarejestrowaniu lub prowadzeniu swojej organizacji?Chcesz mieć dobrze opracowane wzory umów, formularzy, informacje o konkursach?Chcesz uzyskać dostęp do bazy projektów, które wygrały w konkursach dotacyjnych?ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! REKRUTACJA TRWA OD 1 CZERWCA 2015 r. DO 15. WRZEŚNIA 2015 r.Dołączysz do grupy kilkudziesięciu innych organizacji zrzeszonych w Sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS (PPL LOS); PPL LOS jest porozumieniem organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego, reprezentuje ich interesy i służy wzajemnej wymianie informacji oraz podejmowaniu wspólnych działań;Całkowicie bezpłatnie weźmiesz udział w Wojewódzkim Seminarium Sieci PPL LOS; seminarium odbędzie się w drugiej połowie września 2015 r. Będzie okazją do wymiany doświadczeń, pozyskania informacji na temat działalności NGO na Lubelszczyźnie oraz nawiązania współpracy między uczestnikami. Uczestnicy otrzymają poczęstunek, materiały konferencyjne i zwrot kosztów podróży;Całkowicie bezpłatnie skorzystasz z porad prawnych świadczonych przez prawników – specjalistów z zakresu działania NGO;Weźmiesz udział w wyjazdach integracyjno-szkoleniowych do atrakcyjnych miejscowości na terenie Lubelszczyzny, podczas których zdobędziesz nie tylko wiedzę z dziedziny prawa i pozyskiwania funduszy na swoją działalność, ale także wymienisz się doświadczeniami i poznasz przedstawicieli NGOs z całego województwa;Będziesz mógł zostać współautorem Zasad Etycznych NGOs, które zostaną wydane w formie publikacji;Będziesz mógł być współgospodarzem Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych;Wypromujesz swoją organizację dzięki zorganizowaniu spotkań dla NGO na swoim terenie;Na potrzeby swojej organizacji uzyskasz bezpłatny dostęp do sali szkoleniowej w siedzibie LOS w Lublinie;Będziesz mógł korzystać z wymiany dobrych praktyk między członkami sieci.Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy dostarczyć do biura projektu uzupełnione dokumenty zgłoszeniowe (dostępne w formie elektronicznej tutaj  oraz w formie papierowej w biurze projektu).

Źródło: Trampolina – więcej, lepiej, profesjonalnie.

Trampolina – więcej, lepiej, profesjonalnie

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.