Otrzymaliśmy za pośrednictwem strony taką informację, dziękujemy nadawcy i publikujemy, by dotarła do zainteresowanych.

TRWA REKRUTACJA!Lubelski Ośrodek Samopomocy zaprasza do udziału w projekcie „Trampolina – więcej, lepiej, profesjonalnie.”Prowadzisz lub zamierzasz prowadzić stowarzyszenie lub fundację?Chcesz pozyskać pieniądze na działania społeczne?Potrzebujesz wsparcia lub pomocy prawnej w zarejestrowaniu lub prowadzeniu swojej organizacji?Chcesz mieć dobrze opracowane wzory umów, formularzy, informacje o konkursach?Chcesz uzyskać dostęp do bazy projektów, które wygrały w konkursach dotacyjnych?ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! REKRUTACJA TRWA OD 1 CZERWCA 2015 r. DO 15. WRZEŚNIA 2015 r.Dołączysz do grupy kilkudziesięciu innych organizacji zrzeszonych w Sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS (PPL LOS); PPL LOS jest porozumieniem organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego, reprezentuje ich interesy i służy wzajemnej wymianie informacji oraz podejmowaniu wspólnych działań;Całkowicie bezpłatnie weźmiesz udział w Wojewódzkim Seminarium Sieci PPL LOS; seminarium odbędzie się w drugiej połowie września 2015 r. Będzie okazją do wymiany doświadczeń, pozyskania informacji na temat działalności NGO na Lubelszczyźnie oraz nawiązania współpracy między uczestnikami. Uczestnicy otrzymają poczęstunek, materiały konferencyjne i zwrot kosztów podróży;Całkowicie bezpłatnie skorzystasz z porad prawnych świadczonych przez prawników – specjalistów z zakresu działania NGO;Weźmiesz udział w wyjazdach integracyjno-szkoleniowych do atrakcyjnych miejscowości na terenie Lubelszczyzny, podczas których zdobędziesz nie tylko wiedzę z dziedziny prawa i pozyskiwania funduszy na swoją działalność, ale także wymienisz się doświadczeniami i poznasz przedstawicieli NGOs z całego województwa;Będziesz mógł zostać współautorem Zasad Etycznych NGOs, które zostaną wydane w formie publikacji;Będziesz mógł być współgospodarzem Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych;Wypromujesz swoją organizację dzięki zorganizowaniu spotkań dla NGO na swoim terenie;Na potrzeby swojej organizacji uzyskasz bezpłatny dostęp do sali szkoleniowej w siedzibie LOS w Lublinie;Będziesz mógł korzystać z wymiany dobrych praktyk między członkami sieci.Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy dostarczyć do biura projektu uzupełnione dokumenty zgłoszeniowe (dostępne w formie elektronicznej tutaj  oraz w formie papierowej w biurze projektu).

Źródło: Trampolina – więcej, lepiej, profesjonalnie.

Trampolina – więcej, lepiej, profesjonalnie

Kategorie: Newsy

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *