Terminy zbiorowych polowań

Obwieszczenie Burmistrza Bychawy

z dnia 15.01.2019 r.

w sprawie polowania zbiorowego

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Bychawy podaje do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez Koło Łowieckie Nr 5 „Dąbrowa” o planowanym polowaniu zbiorowym w dniu: 20 stycznia 2019 r. w obwodzie łowieckim nr 194, polowaniem objęte będą tereny leśne w okolicach Sołectw: Bychawka Pierwsza, Bychawka Trzecia oraz Bychawka Trzecia Kolonia.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego burmistrz/wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie, tablicach ogłoszeń w/w sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie.

GPK 6151.1.2019 Bychawa, 15.01.2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Bychawy

z dnia 15.01.2019 r.

w sprawie polowania zbiorowego

Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1295 ze zm.) Burmistrz Bychawy podaje do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez Koło Łowieckie Nr 68 „Głuszec” (obwód łowiecki Nr 228) o planowanym polowaniu zbiorowym w dniach:

-19 stycznia 2019 r.

-20 stycznia 2019 r.

-26 stycznia 2019 r.

-27 stycznia 2019 r.

Polowaniem objęte będą tereny leśne w okolicach Sołectw:

Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Druga i Stara Wieś Trzecia.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego burmistrz/wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bychawie, tablicach ogłoszeń w/w sołectwach objętych działalnością koła oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie. Źródło bychawa.pl

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *