Tadeusz Rybaczek

Mam 69 lat. Jestem emerytem. Mieszkam w Bychawie. Swój wolny czas poświęcam na działanie w klubie seniora, śpiew w chórze i uczestnictwo
w uniwersytecie III wieku. Jestem patriotą i społecznikiem. Jako radny będę aktywnie zmieniał naszą rzeczywistość. Będę działał na rzecz rewitalizacji miasta i gazyfikacji gminy. Zajmę się problemem wywozu śmieci
i obniżeniem opłat za wodę i ścieki. Chcę, by młode rodziny nie musiały wyjeżdżać z gminy. Dlatego będę wspierał realizację programu Mieszkanie Plus. Dla seniorów będę wprowadzał w gminie rządowy program senioralny.


Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat