Projekt

Logo_WFOSIGW_Lublin„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”.

 

 

Sprawozdanie merytoryczne

 z realizacji przedsięwzięcia pod hasłem

„Chroniąc środowisko- chronimy siebie” – realizacja zadań ekologicznych w Zaraszowie i okolicach-

  dotowanego  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  (  umowa dotacji nr  16/2013/D/EE)

Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic.

 

Z początkiem marca 2013 r Stowarzyszenie, które obecnie prowadzi Szkołę Podstawową w Zaraszowie rozpoczęło realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej.

Projekt skierowany został nie tylko do uczniów SP w Zaraszowie, lokalnej społeczności, ale również do uczniów innych szkół podstawowych w gminie Bychawa i gminie Krzczonów.

Projekt edukacji ekologicznej jest zespołem działań, które mają na celu propagowanie wiedzy ekologicznej wśród dzieci  szkolnych i rodziców. Projekt uwzględnia działania do przeprowadzenia na terenie szkoły i poza szkołą w formie wycieczek, konkursów, zajęć praktycznych. Czas na realizację zadań to miesiące marzec – czerwiec  2013 roku.

Główne cele projektu to:

– ukazanie cennych przyrodniczo terenów naszego województwa i kraju

– propagowanie ekologicznego stylu życia,

– kształtowanie postaw szacunku dla przyrody i jej piękna,

– wyczulenie uczniów na potrzebę ochrony środowiska naturalnego,

– uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody,

– poznanie walorów środowiska naturalnego najbliższej okolicy

W ramach projektu edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Zaraszowie podjęto szereg działań, których celem było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i  społeczności, a także  kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych. Motywem przewodnim było ukazanie cennych przyrodniczo terenów naszego województwa w odniesieniu do obszarów znajdujących się w naszym kraju.

Poniżej przedstawiamy sprawozdania z realizacji:

 

1.Szkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej  „Polskie parki narodowe”

.

Z opracowanym przez koordynatora regulaminem  konkursu  wiedzy ph.„ Polskie parki narodowe”  zostali zapoznani uczniowie kl. IV – VI SP  w Zaraszowie .  Konkurs przebiegał w dwóch etapach;

I etap klasowy– polegał na rozwiązywaniu testów zawierających wiadomości dotyczące parków  narodowych  w Polsce i realizowany był w poszczególnych klasach

II etap szkolny– wyłonieni z etapu klasowego uczniowie (po 3 osoby z każdej klasy) wzięli udział w etapie szkolnym konkursu .

Po przeprowadzeniu konkursu komisja sporządziła protokół przebiegu wraz z listą laureatów, którzy wykazali się najrozleglejszą wiedzą dotyczącą polskich parków narodowych .O konkursie sporządzona została informacja do szkolnej i lokalnej prasy.

Laureaci konkursu w dniu 29 kwietnia 2013r. otrzymali atrakcyjne nagrody i dyplomy.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Piotr Dworak

II miejsce – Gabriela Omiotek

III miejsce – Wiktoria Wójtowicz

Ponadto komisja przyznała wyróżnienia następującym uczniom:

1.Filip Trzciński

2.Jan Kolasiński

3.Sebastian Wojtowicz

 

2.Międzyszkolny konkurs plastyczny o treści ekologicznej „Nasza  miejscowość oazą piękna i zdrowia”

 

29 kwietnia 2013r. w Szkole Podstawowej w Zaraszowie odbyło się podsumowanie wyników konkursu plastycznego „ Nasza miejscowość oazą piękna i zdrowia”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z Gminy Bychawa i Krzczonów.  Jego główny cel to rozwijanie świadomości o walorach przyrodniczych i zdrowotnych otaczającej przyrody, wdrażanie do odpowiedzialnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego, budzenie szacunku do przyrody, uwrażliwienie na piękno najbliższej okolicy. Sponsorami nagród w konkursie był WFOŚ i GW w Lublinie i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Zaraszów i Okolic. Cieszy nas to, że do konkursu przystąpiły wszystkie szkoły. A wziąć udział warto było. Nagrody wybrane zostały tak, by miło i aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu z dala od komputera, za to w gronie rodziny

Do konkursu przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bychawie, Bychawce , Kosarzewie,  Starej Wsi, Woli Gałęzowskiej i  w Zaraszowie. Uczniowie wykonali prace plastyczne różnymi technikami propagując na nich piękno najbliższej okolicy oraz  zachęcając do odpoczynku w najbliższym otoczeniu..

Konkurs rozegrany był w dwóch kategoriach: klasy młodsze – I – III i klasy starsze IV –VI. Na konkurs wpłynęło 26 prac w pierwszej kategorii, oraz 14 prac w drugiej kategorii.

Komisja Konkursowa przyznała następujące miejsca:

Kategoria klasy I-III

I miejsca

-Wiktoria Rakuś kl. 2a SP Bychawa

-Karolina Lipiec kl 2 SP Bychawka

-Zofia Tokarska kl. 1 SP Kosarzew

-Weronika Kasperek kl.. 2 SP Stara Wieś

-Magda Hurbańczuk kl. 2 SP Wola Gałęzowska

-Mikołaj Trzciński i Adrianna Mazurek kl. 2 SP Zaraszów

II miejsca

-Aleksandra Zych kl. 2a SP Bychawa

-Małgorzata Krosińska kl. 3 SP Bychawka

-Wiktoria Kusy kl. 1 SP Kosarzew

-Bartosz Baran kl. 3 SP Stara Wieś

-Piotr Skoczylas kl. 1 SP Wola Gałęzowska

-Paulina Furgał kl. 1 SP  Zaraszów

III miejsca

-Natalia Przybylska kl. 2a SP Bychawa

-Emilia Tanikowska kl. 3 SP Bychawka

-Mateusz Skoczylas kl. 3 SP Kosarzew

-Karolina Kanios kl. 1 SP Stara Wieś

-Andżelika Rak kl. 2 SP Wola Gałęzowska

-Karolina Porębska kl. 3 SP Zaraszów

 

Kategoria klasy IV – VI

I miejsca

-Milena Żmudziak kl. 6 SP Bychawka

-Magdalena Krzysiak kl.4 SP Kosarzew

-Agnieszka Chmiel kl. 6 SP Wola Gałęzowska

-Paula Pawlak kl. 4 SP Zaraszów

II miejsca

-Karolina Korpysa kl. 4 SP Bychawka

-Łukasz Szwałek kl. 5 SP Kosarzew

-Natalia Duda kl. 4 SP Wola Gałęzowska

-Gabriela Omiotek kl. 6 SP Zaraszów

III miejsca

 -Zuzanna Winiarczyk kl. 5 SP Bychawka

-Ewelina Blacha kl. 4 SP Stara Wieś

-Aleksandra Żak kl. 5 V SP Wola Gałęzowska

-Sebastian Wójtowicz kl. 4 SP Zaraszów

 

Ponadto komisja przyznała wyróżnienia następującym uczniom:

1.Magda Moczybroda kl.2a SP Bychawa

2.Alicja Piórkowska kl. 2c SP Bychawa

3.Hubert Holweg kl. 2a SP Bychawa

4.Weronika Krasucka kl. 2 SP Bychawka

5.Aleksandra Gutek kl. 1 SP Kosarzew

6.Mateusz Malec kl. 2 SP Kosarzew

7.Jakub Borowicz kl. 5 SP Wola Gałęzowska

8.Łukasz Drobek kl. 3 SP Zaraszów

9. Wiktoria Wójtowicz kl. 5 SP Zaraszów

 

Na podsumowanie konkursu przybyły delegacje ze wszystkich szkół.  Uczniowie  kl.VI , V i II SP w Zaraszowie powitali Gości przedstawieniem pt. „O królewnie Przyrodzie i siedmiu krasnoludkach”.

Pani dyrektor Bożena Koziej wraz z panią Teresą Fijołek – koordynatorem projektu ekologicznego „Chroniąc środowisko – chronimy siebie (…)”- wręczyły laureatom piękne nagrody.. Następnie pani dyrektor zaprosiła Gości- laureatów konkursu wraz z opiekunami – na „słodkie”,  przyrządzone z ekologicznych produktów „małe, co nieco”.

 

3..Zajęcia ekologiczne  – pozalekcyjne „ Szkiełkiem i okiem odkrywamy tajemnice przyrody”  realizowane w ciągu  6 godzin dydaktycznych 3 godz. dla  uczniów kl. II-III , 3 godz. dla kl. IV-VI) w SP w Zaraszowie

 

Realizowanie określonej tematyki w 2 grupach wiekowych z dostosowaniem zakresu treści i metod do wieku dzieci. Tematyka zajęć była taka sama dla 2 grup wiekowych, ale zakres treści  i metod  dostosowany do możliwości dzieci. Realizacja tego zadania przebiegała  zgodnie z niżej wymienionymi tematami;

 

  1. Krzczonowski Park Krajobrazowy- historia, fauna i flora, inne parki krajobrazowe w naszym regionie
  2. Ojcowski Park Narodowy- formy krasowe, jaskinie, skałki, groty, osobliwości roślinne i zwierzęce.
  3. Poznajemy polskie parki narodowe- ich florę, faunę i osobliwości.

 

Na podsumowanie tych zajęć została wykonana gazetka na korytarzu szkolnym, ukazująca miejsca – parki narodowe, krajobrazowe i rezerwat przyrody, które uczniowie odwiedzili w bieżącym roku szkolnym.

4.                  Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego i Krakowa w ramach cyklu wycieczek        „ Szlakiem Polskich Parków Narodowych”

 

W dniach 28-29 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Zaraszowie pojechali na dwudniową wycieczkę  do Krakowa i  Ojcowskiego Parku Narodowego .

Pierwszy dzień naszej wycieczki upłynął nam na podróży i zwiedzaniu Krakowa.

Wizytę w dawnej stolicy Polski zaczęliśmy od Rynku. Zobaczyliśmy Barbakan- gotycką budowlę z 7 wieżami pełniącą niegdyś funkcję fortyfikacji mającej bronić przed tureckimi najazdami, a dziś siedzibę między innymi Muzeum Historycznego, w którym to wystawiono słynny wóz Drzymały będący symbolem oporu wobec germanizacji. Zwiedzając Rynek, przypomnieliśmy sobie znane legendy o niedokończonym hejnale i o Twardowskim, co to jego dusza zawisła na księżycu. Widzieliśmy Również Kościół Mariacki ze słynnym ołtarzem Wita Stwosza. Błysk w oku powstał, kiedy przechodziliśmy w Sukiennicach między rzędami kramów z pamiątkami, biżuterią, rękodziełami.

Następnym zabytkiem podziwianym przez nas był Zamek Wawelski pamiętający kawał historii Polski i jej wielkich władców. Widzieliśmy również najsłynniejszy polski dzwon- Dzwon Zygmunta, którego serce już wiele razy pękało, ale który obwieszczał rodakom najważniejsze dla narodu wydarzenia zarówno te piękne jak i te tragiczne.

W drugim dniu naszej wycieczki zwiedzaliśmy Ojcowski Park Narodowy- jary, dolinki,   wąwozy, jaskinie, osobliwa flora i fauna to prawdziwy raj dla oczu i duszy.   Zobaczyliśmy słynną skałę wapienną zwaną od swojego kształtu ,,Maczugę Herkulesa” dawniej nazywaną    Sokolicą, ponieważ na jej czubku budowały gniazda sokoły, ale że do parku często przyjeżdżali pisarze nazwali ją romantycznie ,,Maczugą Herkulesa”.

Wędrowaliśmy także w mrocznej scenerii korytarzami Groty Łokietka, która nazywa się tak, ponieważ król Władysław I Łokietek -uciekając z Krakowa przed czeskim królem Władysławem II- ukrył się w niej. Legenda głosi, że królowi pomógł pająk, który zrobił pajęczynę zagradzającą wejście do jaskini. Do dzisiaj są pamiątkowe kraty w kształcie pajęczej sieci. Widzieliśmy sypialnię, kuchnię Łokietka i Salę Rycerską, a także nietoperza.

W czasie fascynującej wędrówki po parku podziwialiśmy niesamowite rośliny, przepiękne zjawiska krasowe i zwierzęta.

Wycieczka stała się dla nas wyjątkową  lekcją historii, architektury, przyrody, geografii i ekologii.

Wyposażeni w wiedzę, niezapomniane przeżycia, pełni wrażeń wróciliśmy do domu.

 

5.                  Konkurs na najpiękniejszy klasowy zakątek w Szkole Podstawowej w Zaraszowie

 

Od 1 marca do 24 maja został ogłoszony konkurs na najpiękniejszy  klasowy zielony zakątek.

Celem konkursu było:

– motywowanie uczniów do dbałości o swoje miejsce pracy

– kształtowanie umiejętności pracy zespołowej

– poznanie nazw roślin doniczkowych

– umiejętność pielęgnacji roślin

– budzenie odpowiedzialności za stan hodowli

– poznanie walorów zdrowotnych roślin

– uwrażliwienie na estetykę pomieszczeń

 

Do konkursu przystąpiły wszystkie klasy z naszej szkoły wraz z przedszkolem.

Na parapetach i stolikach w salach pojawiły się paprocie, anturium, pelargonie i wiele innych roślin. Młodszym klasom z pomocą pospieszyły mamy, które  podarowały rośliny, pomogły przesadzić je do nowych, kolorowych doniczek. Starsi uczniowie zrobili to wspólnie z wychowawcami.

Dziecko najlepiej poznaje przyrodę poprzez działanie, pracę. Odkrywając samodzielnie tajemnice przyrody angażuje się emocjonalnie. Dlatego uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w sadzeniu roślin, poznawali ich nazwy, zasady uprawy, pielęgnacji. Dzieci dowiedziały się jak ważną rolę w naszym życiu pełnią rośliny.

Komisja  powołana przez dyrektora szkoły w składzie: E.Kozioł, J. Pawlik, W. Tochman, S. Gąsior-Rożenek, K Sobkowicz  w dniu 20 maja 2013 r obejrzała wszystkie sale i oceniła je  zgodnie z regulaminem konkursu według poniższego arkusza  :

 

Kategoria   Liczba punktów ( od 0-3pkt)
Walory estetyczne kompozycji
Ilość roślin doniczkowych
Dobór doniczek
Właściwy dobór roślin do warunków lokalowych
Kolorystyka roślin
Nowatorskie rozwiązania czy oprócz kwiatów doniczkowych są inne rośliny np. zioła, czy są stałe dekoracje z papieru  ,bibuły, rośliny suszone
Suma punktów

 

Po podliczeniu punktów wszystkich członków komisji  przyznano następujące miejsca:

I miejsce- klasa II-85 punktów

II miejsce-klasa V-VI-79 punktów

III miejsce- przedszkole-69 punktów

IV miejsce- klasa IV- 68 punktów

V miejsce- klasa I- 67 punktów

VI miejsce – klasa III- 65 punktów

W dniu 5 czerwca uczniowie klas wraz z wychowawcami otrzymali nagrody- zabawki, piłki do wspólnej zabawy lub materiały dekoracyjne w celu poprawy estetyki sal lekcyjnych.

6.                  Wycieczka do Krzczonowskiego Parku  Krajobrazowego . „Co w Krzczonowie piszczy”

            Udział wzięło 17 uczniów wraz z 2 opiekunami

Ostatnim zadaniem jakie zostało podjęte była  wycieczka z uczniami klas 4-6 do Krzczonowa w celu zobaczenia  najciekawszych miejsc w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym.  Po parku oprowadzała nas pani Bogumiła Stanicka- metodyk przyrody, nauczycielka SP w Krzczonowie. Park ten został założony w 1990 roku i zajmuje obszar ponad 12 tysięcy hektarów. Najpierw poszliśmy do rezerwatu „Las Królewski”, przez który prowadzi piesza ścieżka edukacyjna. Doszliśmy do „Śmierdzącego Źródliska”- jednego  z 45 źródeł występujących w parku. Mieliśmy okazję zobaczyć ostaniec denudacyjny – Szabałową Górę- wspaniały dowód przeszłości geologicznej. Byliśmy jeszcze w rezerwacie przyrody Olszanka i Chmiel. Na koniec pojechaliśmy do Stryjna, by tam zobaczyć największe źródlisko. Wędrując po parku mogliśmy podziwiać strome zbocza wąwozów, ciekawe, rzadko rosnące rośliny np. cieszynianka, groszek karpacki. Nauczyliśmy się odróżniać grab od buka, oraz rozpoznawać podstawowe gatunki roślin rosnące w poszczególnych warstwach lasu grądowego.

Założenia wycieczki zostały osiągnięte a uczniowie pełni wrażeń i nowych informacji wrócili do domu.

.

Efekty realizacji projektu;

– Dzięki realizacji projektu uczniowie pogłębili i poszerzyli swoja wiedzę przyrodniczą  i ekologiczną.

– W wyniku przeprowadzonych zajęć, obserwacji, wycieczek i konkursów uświadomili sobie, że istnieje ścisła zależność między naszym działaniem, a środowiskiem i zdrowiem człowieka.

– Udział w wycieczkach przyczynił się do rozwijania naturalnych zainteresowań dzieci kształtując w nich troskliwy i opiekuńczy stosunek do przyrody.

-Zrealizowane w ramach projektu wycieczki umożliwiły dzieciom poznanie nowych ciekawych miejsc, pozwoliły na   obserwację przyrody w terenie. .

-Trwałym efektem zrealizowanego programu były inspirujące do poszukiwań i logicznego myślenia – nagrody w konkursach.

-Udział w konkursach uczniów z kilku szkół i wspólne podsumowanie rywalizacji zorganizowane w miłej atmosferze pozwoliło na integracje międzyszkolna i zwrócenie uwagi placówek oświatowych i ich uczniów na problemy ekologiczne.

– w/w spotkanie przedstawicieli kilku szkół zwróciło uwagę uczniów na potrzebę ochrony środowiska naturalnego, propagowanie ekologicznego stylu życia, kształtowanie postaw szacunku dla przyrody i jej piękna.

W załączeniu numer specjalny „ Eko – Szkolne Echo”- w którym zamieszczone są wybrane zdjęcia z realizacji poszczególnych zadań

 

Zaraszów, 14  czerwca 2013 r

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator                     Wiceprezes Zarządu                       Prezes Zarządu

 

Teresa Fijołek                     Marek Trzciński                                 Jacek Łyś

2 thoughts on “Projekt”

  1. a po co tworzyć nowy dział, skoro jest gazetka szkoły i jest dział „szkoła na forum? to mnożenie bytów bez konieczności. Tzw „brzytwa Okchama” powinna tu zadziałać…

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *