Ruszył nabór wniosków na eko-kotły opalane biomasą i kolektory słoneczne w gminie Bychawa. I tu szczegółowo o naborze wniosków do dotowanego programu, dotacja 85%.

Szczegółowo o naborze wniosków na eko-kotły Opalane Biomasą

:
INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZŁOŻENIEM DEKLARACJI:
uregulowany stan prawny i podpisy wszystkich współwłaścicieli,
1. dowód osobisty,
2. numer dział wraz z dokumentem potwierdzającym własność lub prawem do dysponowania
działką (min. 5 lat po zakończeniu realizacji projektu tj. ok. 2023 r.), na której zlokalizowany
jest budynek mieszkalny,
3. informacja o mocy kotła i rodzaju wykorzystywanego paliwa do ogrzewania mieszkania
w chwili obecnej oraz powierzchnia ogrzewana.
4. informacja o dostępnym miejscu na montaż kotła oraz urządzeń towarzyszących.
INFORMACJE TECHNICZNE INSTALACJI:
1. Kocioł opalany biomasą (peletem) wyposażony jest w podajnik, zasobnik paliwa, elektryczną
zapalarkę, samoczyszczący palnik oraz zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia.
Sprawność kotła minimum 90%.
2. Wymiary miejsca na lokalizację kotła muszą zapewnić nieutrudniony dostęp do montażu
niezbędnych urządzeń.
3. Do obowiązków użytkownika należy doprowadzenie źródła energii elektrycznej oraz instalacji
c.o. do pomieszczenia, w którym zlokalizowanych będzie kocioł.
4. Udział mieszkańca w kosztach wymiany pieca będzie wynosił ok. 10% netto (+VAT), przy
założeniu dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 85%.
5. Użytkownik musi zapewnić, że w ciągu 5 lat trwałości projektu będzie ogrzewał mieszkanie
tylko i wyłącznie kotłem na biomasą. Ilość pozyskanej energii z kotła mierzona
ciepłomierzem musi spełniać wskaźniki określone dla danego rodzaju kotła, a zawarte
w projekcie jako wskaźniki rezultatu. W związku z tym, przez okres 5 lat nie można ogrzewać
domu innym paliwem niż biomasa jak również innym źródłem ciepła. Niewywiązywanie się
z ustaleń projektu może spowodować wypowiedzenie umowy z Gminą i demontażem
urządzeń na koszt użytkownika kotła.

Szczegółowo o naborze wniosków na kolektory słoneczne

INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZŁOŻENIEM DEKLARACJI:
1. uregulowany stan prawny i podpisy wszystkich współwłaścicieli,
2. dowód osobisty,
3. numer dział wraz z dokumentem potwierdzającym własność lub prawem do dysponowania działką
(min. 5 lat po zakończeniu realizacji projektu tj. ok. 2023 r.), na której zlokalizowany jest budynek
mieszkalny,
4. informacja o liczbie mieszkańców faktycznie zamieszkujących w nieruchomości – liczba osób
powinna odpowiadać liczbie osób wykazanej w deklaracji o wysokości opłaty związanej
z odpadami komunalnymi – liczba ta będzie weryfikowana z posiadanymi przez Urząd,
5. informacja o dostępnym miejscu na montaż paneli w obrębie budynku oraz urządzeń wewnątrz
budynku.
INFORMACJE TECHNICZNE INSTALACJI:
1. Instalacja składa się z 2-3 paneli w zależności od liczby osób faktycznie zamieszkujących
w danej posesji, i tak od 1 do 4 osób – instalacja dwupanelowa; powyżej 5 osób – instalacja
trój panelowa. Panele słoneczne montowane będą na zewnątrz budynku w obrębie jego
kubatury. Najlepszą lokalizacją jest strona południowa budynku (dach, ściana lub balkon),
a kąt nachylenia do 45o
.
Nie przewiduje się montażu na gruncie oraz na budynkach gospodarczych oraz
na dachach pokrytych płytami azbestowo cementowymi (eternit) z uwagi na przepisy
w zakresie ochrony środowiska.
2. Panele połączone są ze zbiornikiem wodnym wężami, które mogą być poprowadzone
do miejsca zlokalizowanie zbiornika wolnym kanałem wentylacyjnym lub poprowadzone
po zewnętrznej/wewnętrznej ścianie budynku. Należy przewidzieć w niektórych
przypadkach konieczność przekucia przez strop lub ścianę oraz związane z tym
niedogodności.
3. Zbiornik na wodę musi być umieszczony w pomieszczeniu o dodatniej temperaturze,
ze stropem o odpowiedniej wytrzymałości. Ciężar zbiornika 400 kg, wysokości ok. 180 cm,
szerokość 70- 75 cm. Zbiornik będzie zaopatrzony w grzałkę elektryczną i dodatkową górną
wężownicę, którą każdy użytkownik będzie mógł podłączyć do pieca c.o. na własny koszt.
4. Wielkość panela 1m x 2 m, ciężar ok. 35-40 kg.
5. Instalacja wypełniona jest płynem na bazie glikolu. Przez okres trwałości projektu (tj. 5 lat)
użytkownik nie ponosi kosztów wymiany płynu lub jego uzupełnienia.
6. Instalacja będzie własnością Gminy przez okres 5 lat od zakończenia projektu, po tym okresie
zostanie przekazana użytkownikowi na własność.
7. Do obowiązków użytkownika należy doprowadzenie źródła energii elektrycznej oraz instalacji
z ciepłą/zimną wodą do pomieszczenia, w którym zlokalizowanych będzie zbiornik z wodą.
8. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniego ciśnienia z sieci wodociągowej, ponieważ
zbyt wysokie, tj. przekraczające 3,5 atmosfery powoduje uszkodzenie urządzeń instalacji
słonecznej. Zapewnienie odpowiedniego ciśnienie z sieci wodociągowej leży po stronie
użytkownika instalacji.
9. Udział mieszkańca w kosztach wymiany pieca będzie wynosił ok. 10% netto (+VAT), przy
założeniu dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 85%.

Poniżej możesz pobrać deklarację do wydrukowania.

Deklaracja przystąpienia do programu w zakresie wymiany kotła na opalany biomasą.
Deklaracja przystąpienia do programu w zakresie montażu instalacji solarnych .

Szczegółowo o naborze wnioskówGdyby nie było wystarczająco szczegółowo o naborze wniosków, więcej znajdziesz na stronie bychawa.pl

Autor

Promuję otaczający świat

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *