Szczegółowo o naborze wniosków

Ruszył nabór wniosków na eko-kotły opalane biomasą i kolektory słoneczne w gminie Bychawa. I tu szczegółowo o naborze wniosków do dotowanego programu, dotacja 85%.

Szczegółowo o naborze wniosków na eko-kotły Opalane Biomasą

:
INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZŁOŻENIEM DEKLARACJI:
uregulowany stan prawny i podpisy wszystkich współwłaścicieli,
1. dowód osobisty,
2. numer dział wraz z dokumentem potwierdzającym własność lub prawem do dysponowania
działką (min. 5 lat po zakończeniu realizacji projektu tj. ok. 2023 r.), na której zlokalizowany
jest budynek mieszkalny,
3. informacja o mocy kotła i rodzaju wykorzystywanego paliwa do ogrzewania mieszkania
w chwili obecnej oraz powierzchnia ogrzewana.
4. informacja o dostępnym miejscu na montaż kotła oraz urządzeń towarzyszących.
INFORMACJE TECHNICZNE INSTALACJI:
1. Kocioł opalany biomasą (peletem) wyposażony jest w podajnik, zasobnik paliwa, elektryczną
zapalarkę, samoczyszczący palnik oraz zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia.
Sprawność kotła minimum 90%.
2. Wymiary miejsca na lokalizację kotła muszą zapewnić nieutrudniony dostęp do montażu
niezbędnych urządzeń.
3. Do obowiązków użytkownika należy doprowadzenie źródła energii elektrycznej oraz instalacji
c.o. do pomieszczenia, w którym zlokalizowanych będzie kocioł.
4. Udział mieszkańca w kosztach wymiany pieca będzie wynosił ok. 10% netto (+VAT), przy
założeniu dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 85%.
5. Użytkownik musi zapewnić, że w ciągu 5 lat trwałości projektu będzie ogrzewał mieszkanie
tylko i wyłącznie kotłem na biomasą. Ilość pozyskanej energii z kotła mierzona
ciepłomierzem musi spełniać wskaźniki określone dla danego rodzaju kotła, a zawarte
w projekcie jako wskaźniki rezultatu. W związku z tym, przez okres 5 lat nie można ogrzewać
domu innym paliwem niż biomasa jak również innym źródłem ciepła. Niewywiązywanie się
z ustaleń projektu może spowodować wypowiedzenie umowy z Gminą i demontażem
urządzeń na koszt użytkownika kotła.

Szczegółowo o naborze wniosków na kolektory słoneczne

INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZŁOŻENIEM DEKLARACJI:
1. uregulowany stan prawny i podpisy wszystkich współwłaścicieli,
2. dowód osobisty,
3. numer dział wraz z dokumentem potwierdzającym własność lub prawem do dysponowania działką
(min. 5 lat po zakończeniu realizacji projektu tj. ok. 2023 r.), na której zlokalizowany jest budynek
mieszkalny,
4. informacja o liczbie mieszkańców faktycznie zamieszkujących w nieruchomości – liczba osób
powinna odpowiadać liczbie osób wykazanej w deklaracji o wysokości opłaty związanej
z odpadami komunalnymi – liczba ta będzie weryfikowana z posiadanymi przez Urząd,
5. informacja o dostępnym miejscu na montaż paneli w obrębie budynku oraz urządzeń wewnątrz
budynku.
INFORMACJE TECHNICZNE INSTALACJI:
1. Instalacja składa się z 2-3 paneli w zależności od liczby osób faktycznie zamieszkujących
w danej posesji, i tak od 1 do 4 osób – instalacja dwupanelowa; powyżej 5 osób – instalacja
trój panelowa. Panele słoneczne montowane będą na zewnątrz budynku w obrębie jego
kubatury. Najlepszą lokalizacją jest strona południowa budynku (dach, ściana lub balkon),
a kąt nachylenia do 45o
.
Nie przewiduje się montażu na gruncie oraz na budynkach gospodarczych oraz
na dachach pokrytych płytami azbestowo cementowymi (eternit) z uwagi na przepisy
w zakresie ochrony środowiska.
2. Panele połączone są ze zbiornikiem wodnym wężami, które mogą być poprowadzone
do miejsca zlokalizowanie zbiornika wolnym kanałem wentylacyjnym lub poprowadzone
po zewnętrznej/wewnętrznej ścianie budynku. Należy przewidzieć w niektórych
przypadkach konieczność przekucia przez strop lub ścianę oraz związane z tym
niedogodności.
3. Zbiornik na wodę musi być umieszczony w pomieszczeniu o dodatniej temperaturze,
ze stropem o odpowiedniej wytrzymałości. Ciężar zbiornika 400 kg, wysokości ok. 180 cm,
szerokość 70- 75 cm. Zbiornik będzie zaopatrzony w grzałkę elektryczną i dodatkową górną
wężownicę, którą każdy użytkownik będzie mógł podłączyć do pieca c.o. na własny koszt.
4. Wielkość panela 1m x 2 m, ciężar ok. 35-40 kg.
5. Instalacja wypełniona jest płynem na bazie glikolu. Przez okres trwałości projektu (tj. 5 lat)
użytkownik nie ponosi kosztów wymiany płynu lub jego uzupełnienia.
6. Instalacja będzie własnością Gminy przez okres 5 lat od zakończenia projektu, po tym okresie
zostanie przekazana użytkownikowi na własność.
7. Do obowiązków użytkownika należy doprowadzenie źródła energii elektrycznej oraz instalacji
z ciepłą/zimną wodą do pomieszczenia, w którym zlokalizowanych będzie zbiornik z wodą.
8. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniego ciśnienia z sieci wodociągowej, ponieważ
zbyt wysokie, tj. przekraczające 3,5 atmosfery powoduje uszkodzenie urządzeń instalacji
słonecznej. Zapewnienie odpowiedniego ciśnienie z sieci wodociągowej leży po stronie
użytkownika instalacji.
9. Udział mieszkańca w kosztach wymiany pieca będzie wynosił ok. 10% netto (+VAT), przy
założeniu dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 85%.

Poniżej możesz pobrać deklarację do wydrukowania.

Deklaracja przystąpienia do programu w zakresie wymiany kotła na opalany biomasą.
Deklaracja przystąpienia do programu w zakresie montażu instalacji solarnych .

Szczegółowo o naborze wnioskówGdyby nie było wystarczająco szczegółowo o naborze wniosków, więcej znajdziesz na stronie bychawa.pl

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.