światło

Światłowód aktualne mapy budowy

Aktualne mapy budowy światłowodów w Zaraszowie i Polsce. Chcesz sprawdzić czy obejmują Ciebie plany budowy możesz zajrzeć do mapy. Nie uwzględniono Ciebie w planach? Nic straconego. Firmy wykonujące prace mogą w miarę możliwości doprowadzić światłowód w miejsca nie planowane.

Mapa

Słowniczek:

Narodowy Plan Szerokopasmowy. NPS to przede wszystkim program rozwoju szerokopasmowego dostępu do internetu.

Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej
Projekt CAPAP stanowi kontynuację działań realizowanych wcześniej przez GUGiK, w ramach których powstały narzędzia umożliwiające wypełnienie zapisów Dyrektywy INSPIRE. Zapisy te dotyczyły m.in. tworzenia i udostępniania brokerów usług, a także zadań, w ramach których wytwarzano dziedzinowe dane dla tematów INSPIRE oraz utworzone i rozbudowane zostały systemy informatyczne do zarządzania tymi danymi. W ramach projektu CAPAP realizowane są zadania związane z tworzeniem nowoczesnego centrum przetwarzania danych przestrzennych, które stanie się wspólnym dla administracji publicznej środowiskiem kompetencyjno-analitycznym, umożliwiającym udostępnianie zaawansowanych usług związanych z informacją przestrzenną.

Komentarz;

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *