Niebawem ujrzymy stronę www KGW w Zaraszowie. Ponieważ mam powołać do życia ww medium, proszę o nadesłanie zdjęć i propozycji tekstów. Materiały mające się znaleźć na stronie głównej i ewentualnych podstronach. Osoby chętne do publikowania zapraszam do kontaktu. Strona będzie bezpieczna – wyposażona w certyfikat SSL. Strona będzie zoptymalizowana pod względem wydajności, szybkości dostosowana do urządzeń mobilnych oraz UX (doświadczenia użytkownika). Ostatni i prawie najważniejszy punkt będzie posiadała współczesne wzornictwo.

kgw


Logo

Logo jest ważnym punktem. Proponowane na ten moment nie jest doskonale.

Ponadczasowe logotypy są bardzo proste i zawierzają małą liczbę kolorów. Paradoksalnie stworzenie takiego znaku wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia, oraz zabiera zdecydowanie więcej czasu niż opracowanie logotypu, który jest efekciarski i zupełnie nie efektywny.

Co wyróżnia dobre loga

Pros­tota
Prosty pro­jekt czyni logo łatwo rozpoz­nawal­nym, wszech­stron­nym
i nieza­pom­ni­anym. Dobre logo przed­stawia coś wyjąt­ko­wego lecz nieprzesadzonego.

Przykład: logo Aple

Rozpoz­nawal­ność
Po pros­to­cie kole­jną zasadą jest zapamię­ty­wal­ność. Taki efekt daje pro­sty ale i sto­sowny projekt.

Przykład: logo WWF

Pon­ad­cza­sowość
Logo efek­ty­wne to logo pon­ad­cza­sowe. Aby odpo­wie­dzieć na pyta­nie czy logo nadal będzie się spraw­dzać za 10, 20, 50 lat, potrzeba wyjąt­ko­wego geniu­szu i pro­jek­towego doświadczenia.

Przykład: logo CocaCola

Poznaj 7 mądrych zasad pro­jek­to­wa­nia logo, które sta­no­wią fun­da­menty naj­cen­niej­szych marek na świecie.

Kategorie: Lokalne

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

7 komentarzy

Oczko15 · 14 stycznia 2019 o 20:40

Witam, cieszę się że powstaje strona dla KGW w Zaraszowie co do logo …..

Penelopa · 16 stycznia 2019 o 00:40

To oficjalne logo? Mi osobiście bardziej kojarzy się z UDS w Lublinie lub S.O.S.Wioską Dziecięcą. Już bardziej pasuje do drużyny harcerskiej lub skautów niż do koła gospodyń.

Penelopa · 16 stycznia 2019 o 00:47

To oficjalne logo? Mi osobiście bardziej kojarzy się z UDS w Lublinie lub S.O.S.Wioską Dziecięcą. Już bardziej pasuje do drużyny harcerskiej lub skautów niż do koła gospodyń.

Jagienka · 16 stycznia 2019 o 10:02

Proponuję, żeby może na początek „przedstawić się”? Podzielić się swoimi planami, celami działania?
Myślę, że dla wielu osób KGW w Zaraszowie to tylko nic nie znacząca nazwa. Może jeśli zostanie przybliżona ludziom ta organizacja to zechcą wspomóc, dołączyć się…?

Jerzy Jelcow · 16 stycznia 2019 o 13:45

Fajnie. Padło już kilka konkretów, propozycji. Dziękuję. Zachęcam również do tworzenia logo. Zasady dobrych praktyk są powyżej. Program dowolny do grafiki, np. Paint, Gimp, OpenOffice…. Najważniejszy zatwierdzony wzór. Na „wektory” przekonwertujemy, lub zrobimy ze wzoru. Wstępny projekt układu strony: https://kgw.zaraszow.pl

Jerzy Jelcow · 23 stycznia 2019 o 19:46

Na stronie https://kgw.zaraszow.pl/zaproszenie-na-zebranie/ pierwszy wpis:
Zaproszenie na zebranie
21 stycznia 2019
W dn. 03-go lutego 2019 r. o godz. 10-j odbędzie się zebranie Koła Gospodyń Wiejskich w Zaraszowie. Miejsce – Szkoła Podstawowa im ks Dominika Maja.
W porządku zebrania między innymi podjęcie decyzji w sprawie dotacji.
Nowi członkowie mile widziani.
Zarząd Koła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *