Rafał Adam Poleszak

Mam 31 lat. Mieszkam w miejscowości Osowa. Pracując jako listonosz
i handlowiec poznałem problemy gminy i chcę im zaradzić.
Włączę się w realizację rządowego programu drogowego
z funduszy wojewódzkich. Będę zabiegał o tworzenie
w wioskach świetlic lokalnych i dążył do przywrócenia funduszy sołeckich, aby wspierać wiejskie inicjatywy.


Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat