Przegląd prasy na widzi mi się, czyli co mogło by nas zainteresować w wydaniu Głosu Ziemi Bychawskiej nr 280 (9/2016)

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Bychawie, działając na podst. art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. dla odbiorców usług. Spółka opracowała taryfy zawierające ceny i stawki opłat. Sporządzona taryfa jest: » w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – zawierająca ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców podane dla 1 m³ dostarczanej wody, » w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfa jednolita zawierająca takie same ceny dla wszystkich grup odbiorców za 1 m³ odprowadzanych ścieków. Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług, mając na uwadze sposób korzystania z  urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych, a  także zróżnicowane koszty bieżącej eksploatacji oraz koszty rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonano podziału Odbiorców usług: W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w  wodę Spółka wyodrębniła następujące taryfowe grupy odbiorców: Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. dla odbiorców usług z Gminy Bychawa przedstawia się następująco: Taryfowa grupa dostawców ścieków Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary Grupa 1 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,28 zł/ m3 Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 7,40 zł/odb. Grupa 2 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,28 zł/ m3 Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w kwartalnym okresie rozliczeniowym 14,98 zł/odb Grupa 3 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,28 zł/ m3 Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (ryczałt) w kwartalnym okresie rozliczeniowym 13,24 zł/odb Grupa 4 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,28 zł/ m3 Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza ogrodowego w kwartalnym okresie rozliczeniowym 3,61 zł/odb Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. dla odbiorców usług z Gminy Bychawa przedstawia się następująco: Taryfowa grupa dostawców ścieków Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary Grupa 1 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,50 zł/ m3 1)  Grupa  1 – obejmująca odbiorców rozliczających się na podstawie wodomierza głównego w systemie jednomiesięcznym; 2)  Grupa  2 – obejmująca odbiorców rozliczających się na podstawie wodomierza głównego w systemie kwartalnym; 3)  Grupa  3 – obejmująca odbiorców rozliczających się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (ryczałt) w systemie kwartalnym; 4)  Grupa  4 – obejmująca odbiorców rozliczających się na podstawie wodomierza ogrodowego w systemie kwartalnym; W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka stosuje jednolite ceny dla wszystkich grup odbiorców.Przegląd prasy

Złoto za złoto

27 października na sesji Rady Miejskiej burmistrz Janusz Urban i przewodniczący Rady Grzegorz Szacoń wręczyli Iwonie Podkościelnej, w podziękowaniu za złoto zdobyte na igrzyskach w Rio, tę oto piękną złotą bransoletkę 🙂  (Polecamy Głos Ziemi Bychawskiej nr 280 (9/2016)

Kategorie: LokalneNewsy

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.