Przegląd prasy

Przegląd prasy na widzi mi się, czyli co mogło by nas zainteresować w wydaniu Głosu Ziemi Bychawskiej nr 280 (9/2016)

Nowe taryfy opłat za wodę i ścieki

Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Bychawie, działając na podst. art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. dla odbiorców usług. Spółka opracowała taryfy zawierające ceny i stawki opłat. Sporządzona taryfa jest: » w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – zawierająca ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców podane dla 1 m³ dostarczanej wody, » w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfa jednolita zawierająca takie same ceny dla wszystkich grup odbiorców za 1 m³ odprowadzanych ścieków. Uwzględniając potrzebę zachowania ciągłości stosowanego sposobu rozliczeń z odbiorcami usług, mając na uwadze sposób korzystania z  urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych, a  także zróżnicowane koszty bieżącej eksploatacji oraz koszty rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dokonano podziału Odbiorców usług: W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w  wodę Spółka wyodrębniła następujące taryfowe grupy odbiorców: Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. dla odbiorców usług z Gminy Bychawa przedstawia się następująco: Taryfowa grupa dostawców ścieków Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary Grupa 1 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,28 zł/ m3 Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym 7,40 zł/odb. Grupa 2 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,28 zł/ m3 Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego w kwartalnym okresie rozliczeniowym 14,98 zł/odb Grupa 3 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,28 zł/ m3 Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (ryczałt) w kwartalnym okresie rozliczeniowym 13,24 zł/odb Grupa 4 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,28 zł/ m3 Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza ogrodowego w kwartalnym okresie rozliczeniowym 3,61 zł/odb Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. dla odbiorców usług z Gminy Bychawa przedstawia się następująco: Taryfowa grupa dostawców ścieków Wyszczególnienie Cena netto Jednostka miary Grupa 1 cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 5,50 zł/ m3 1)  Grupa  1 – obejmująca odbiorców rozliczających się na podstawie wodomierza głównego w systemie jednomiesięcznym; 2)  Grupa  2 – obejmująca odbiorców rozliczających się na podstawie wodomierza głównego w systemie kwartalnym; 3)  Grupa  3 – obejmująca odbiorców rozliczających się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody (ryczałt) w systemie kwartalnym; 4)  Grupa  4 – obejmująca odbiorców rozliczających się na podstawie wodomierza ogrodowego w systemie kwartalnym; W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka stosuje jednolite ceny dla wszystkich grup odbiorców.Przegląd prasy

Złoto za złoto

27 października na sesji Rady Miejskiej burmistrz Janusz Urban i przewodniczący Rady Grzegorz Szacoń wręczyli Iwonie Podkościelnej, w podziękowaniu za złoto zdobyte na igrzyskach w Rio, tę oto piękną złotą bransoletkę 🙂  (Polecamy Głos Ziemi Bychawskiej nr 280 (9/2016)

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.