Ukazał się nowy numer Głosu Ziemi Bychawskej – nr 290. Kilka newsów nie publikowanych u nas.

Inwestycje w gminie Bychawa

Wzrośnie efektywność energetyczna Szkoły

Podstawowej w Zaraszowie.
Otworzono oferty w przetargu na przedsięwzięcie pt. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w Zaraszowie w ramach działania 5.2
„Efektywność energetyczna sektora publicznego” z RPO WL na lata 2014-2020 na kwotę 533 029,93 zł. Powyższa realizacja obejmuje ocieplenie ścian i stropodachu; roboty malarskie i blacharskie; remont kominów i piwnic; wymianę stolarki, instalacji c.o., pieca węglowego na pellet z automatyką;
zagospodarowanie terenu. Planowana kwota zadania to 795 284,93 zł. Prawdopodobny termin zakończenia prac to wrzesień 2018 roku.

Urząd Marszałkowski wesprze OSP

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie w 2018 roku planuje przeznaczyć kwotę 1 200 000,00 zł dla gmin z terenu województwa lubelskiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Miło nam poinformować, że w powyższym projekcie weźmie udział także Gmina Bychawa. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań statutowych tj. remont strażnic OSP na terenie gminy.

Wiosna naprawi to co Zima na drogach popsuła

W najbliższym czasie Komisja ds. inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia Rady Miejskiej w Bychawie wyruszy na objazd dróg gminnych, podczas którego dokona oceny stanu technicznego dróg.

Do pobrania-Głos Ziemi Bychawskej nr 290 (2/2018) – marzec.

Autor

Promuję otaczający świat

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *