Przegląd prasy gminnej

Ukazał się nowy numer Głosu Ziemi Bychawskej – nr 290. Kilka newsów nie publikowanych u nas.

Inwestycje w gminie Bychawa

Wzrośnie efektywność energetyczna Szkoły

Podstawowej w Zaraszowie.
Otworzono oferty w przetargu na przedsięwzięcie pt. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w Zaraszowie w ramach działania 5.2
„Efektywność energetyczna sektora publicznego” z RPO WL na lata 2014-2020 na kwotę 533 029,93 zł. Powyższa realizacja obejmuje ocieplenie ścian i stropodachu; roboty malarskie i blacharskie; remont kominów i piwnic; wymianę stolarki, instalacji c.o., pieca węglowego na pellet z automatyką;
zagospodarowanie terenu. Planowana kwota zadania to 795 284,93 zł. Prawdopodobny termin zakończenia prac to wrzesień 2018 roku.

Urząd Marszałkowski wesprze OSP

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie w 2018 roku planuje przeznaczyć kwotę 1 200 000,00 zł dla gmin z terenu województwa lubelskiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Miło nam poinformować, że w powyższym projekcie weźmie udział także Gmina Bychawa. Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań statutowych tj. remont strażnic OSP na terenie gminy.

Wiosna naprawi to co Zima na drogach popsuła

W najbliższym czasie Komisja ds. inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia Rady Miejskiej w Bychawie wyruszy na objazd dróg gminnych, podczas którego dokona oceny stanu technicznego dróg.

Do pobrania-Głos Ziemi Bychawskej nr 290 (2/2018) – marzec.

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.