światło

Program Operacyjny Polska Cyfrowa w Zaraszowie

W Zaraszowie… Sołtys posiada druki oświadczenia-zgody na podwieszenie kabla-światłowodu dla osób będących właścicielami działek po których przebiegnie linia napowietrzna. Pani Sołtys sukcesywnie dostarczy, ew. prosi o kontakt. Firma rozpocznie prace po zebraniu zgód.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa to projekt, którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu. Dodatkowo zapewnia użytkownikom końcowym (m.in. wskazanym placówkom edukacyjnym) dostęp do sieci światłowodowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Obecny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce i poziom jej wykorzystania, jest niski w porównaniu z większością krajów Unii Europejskiej, a POPC ma pomóc w wykorzystaniu możliwości technologii cyfrowych.

Trzeci konkurs POPC objął 33 najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym obszary Polski, na które we wcześniejszych naborach nie podpisano umów o dofinansowanie.

Spółki FIBEE proszą o wsparcie i przychylność zarówno mieszkańców, jak i władz gmin, na terenie których powstaje sieć szerokopasmowa. Współpraca ta jest elementem niezwykle istotnym do prawidłowej realizacji inwestycji o tak znacznym oddziaływaniu społecznym.

Więcej informacji o projekcie odnaleźć można na stronie: fibee.pl. Osoby zainteresowane dostępem do sieci światłowodowej, mogą sprawdzić czy ich adres objęty zostanie projektem na stronie: getfibre.pl.

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *