Problematyczny las rośnie i tworzy nie lada problemy. A mieszkańcy Zaraszowa otrzymali „pisemko polecone” z Urzędu Miejskiego w Bychawie o następującej treści:

GPX 7234 xx 2016
Bychawa, dnia 20 wrzenia 2016 r.
Pan – Pani Xxx Zaraszów nr. 23-100 Bychawa
W związku z licznymi interwencjami mieszkańców wsi Zaraszów zwracam się z uprzejmą prośba o podcięcie gałęzi drzew rosnących na Pana – Pani posesji – na działkach nr) xx, xxx, (las) położonych w miejscowości Zaraszów, zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi dojazdowej do pól (dz. nr ew. 64). Gałęzie wiszące nad w/w drogą utrudniają przejazd pojazdów mechanicznych.
Biorąc powyższe pod uwagę, zobowiązuję Pana – Panią do podcięcia gałęzi drzew w terminie do 07 października 2016 r W przypadku niewykonania w/w prac, podjęte zostaną działania wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz U. 2016 r . poz 380 z późn. zm.).
Otrzymują adresat 2 a/a
Podpisane: Zastępca Burmistrza Magdalena Kostruba.

Poszukiwane osoby chętne.

I nic w tym nie było by dziwnego ani trudnego gdyby ww gałęzie były mniejsze i niżej. Wielu osobom sprawia to problemy i gotowi zatrudnić osoby, firmy zdolne poradzić z podcięciem. Chcąc pomóc zapraszam do wymiany kontaktów pomiędzy tymi co mogli by pomóc w podcince gałęzi a osobami nie mogących z różnych przyczyn poczynić tego we własnym zakresie. Można np. w komentarzach wymienić się danymi kontaktowymi.

A w określeniu miejsca może pomóc mobilna aplikacja np. Geoportal.

Problematyczny las


Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

2 komentarze

Anna · 11 października 2016 o 22:16

Fakt.Podcięcie gałęzi wystających z lasu,utrudniających przejazd do pól,okazał się niebotycznym problemem.Ja pytam dlaczego?Wiadomo,że jak gałęzie wychodzą na drogę to sprzęt rolniczy nie może przejechać i co w tedy, jedzie po polu obok niszcząc uprawy.Dlatego zasadne było pismo o podcince do właścicieli lasu.Kto ma silę i możliwości podcina.Jezeli są to osoby ,które nie mogą tego zrobić z przyczyn różnych ale uzasadnionych,robi to Gmina.Wynajmuje sprzęt i ludzi do tego zadania.Dlatego też uspakajam Wszystkich z denerwowanych tym pismem!Pozdrawiam serdecznie.Anna P.

Jerzy · 14 października 2016 o 21:43

To dużo wnosi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *