Tradycyjnie w maju wierni

gromadzą się po wioskach, by pod przewodnictwem kapłanów brać udział w obrzędzie poświęcenia pól.

Ma on formę stacjonarnej modlitwy przy wybranej kapliczce lub procesji przez wieś i pola do niej należące. Przez wspólne błaganie skierowane do Boga nie tylko prosimy o błogosławieństwo, ale także o bycie Jego współpracownikiem w dziele przemiany świata. Już w raju Pan Bóg nakazał pierwszym rodzicom czynić sobie ziemię poddaną i związał z tym Swe błogosławieństwo. Praktykowany dziś obrzęd poświęcenia pól jest kontynuacją tej współpracy z Bogiem.

W naszej kaplicy w Zaraszowie Mszę św w intencji rolników z prośbą o obfite plony odprawił i pola poświęcił ks. Krzysztof Pochwatka. Serdecznie dziękujemy.

Kategorie: Lokalne

Krzysztof

Zachowajmy wiarę oraz spokój, pogodę ducha i optymizm we wzajemnych relacjach!

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *