Pogrzeb zasłużonego dla Kościoła i Polski o. Huberta Czumy odbył się wczoraj w Radomiu. O. Hubert był honorowym obywatelem Lublina, Szczecina i Radomia w którym spędził większość swojej duszpasterskiej posługi.

W 1998 roku prowadziłem razem z O. Hubertem rekolekcje w Kraśniku. Piękny i bardzo budujący dla mnie był to czas.

Więcej o O. Hubercie:

Przełożony Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego, o. Tomasz Ortmann SJ,  skierował do wszystkich następujące słowa:

Ze smutkiem a zarazem z wielką dumą żegnamy naszego Współbrata Ojca Huberta Czumę, który przez ponad 70 lat życia w zakonie dawał świadectwo wierności Chrystusowi i jako pasterz upominał się głośno o swoje owce. Nie szedł na kompromisy i układy ze strukturami zła, nie myślał o sobie i nie zważał na trudy. Jego odejście do Domu Pana uzmysławia nam, jak wielkim darem dla Towarzystwa Jezusowego i dla całego Kościoła w Polsce był ten niezłomny głosiciel Ewangelii, który przez wiele lat wspierał ludzi głodnych wolności i walczył o godność osoby ludzkiej.

Świętej pamięci o. Hubert był człowiekiem głębokiej wiary. Otaczał duszpasterską opieką młodzież i ludzi pracy, seminarzystów i więźniów. Gdziekolwiek był posłany stawał po stronie pokrzywdzonych, był ich ojcem i adwokatem.

Żegnamy jezuitę, którego modlitwa, praca i wielkie oddanie ukształtowały charakter wielu Polaków, którzy biorą dzisiaj odpowiedzialność na losy Ojczyzny i Kościoła.

Jako Współbracia Ojca Huberta łączymy się w modlitwie z jego najbliższą Rodziną i ze wszystkimi, którzy za jego przyczyną uwierzyli, że świat może być lepszy, że człowiek może być wolny, że nigdy nie należy tracić nadziei.

Zdjęcia

19 września 2019 r., w 89. roku życia,

71. powołania zakonnego

i w 64. kapłaństwa

odszedł do Pana

śp. ojciec Hubert Czuma, jezuita

Katecheta i duszpasterz akademicki prześladowany przez służby bezpieczeństwa PRL, wychowawca młodzieży, ceniony spowiednik, kapelan więzienny, duszpasterz ludzi pracy oraz kapelan „Solidarności”. Honorowy obywatel Szczecina, Lublina i Radomia. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Posługiwał w Łodzi, Gdańsku, Lublinie, Kaliszu, Szczecinie i Radomiu.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 23 września o godz. 12:00 Mszą św. w Katedrze w Radomiu przy ul. Sienkiewicza 13 pod przewodnictwem Ks. Bpa Henryka Tomasika. Kondukt żałobny wyruszy spod bramy głównej cmentarza komunalnego przy ul. Ofiar Firleja.

Współbracia Jezuici wraz z Rodziną

Kategorie: Newsy

Krzysztof

Zachowajmy wiarę oraz spokój, pogodę ducha i optymizm we wzajemnych relacjach!

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.