Podpisano umowę na modernizację budynku CKW w Zaraszów-Kolonia

Ochotnicza Straż Pożarna w Zaraszowie-Kolonia podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Centrum Kultury Wiejskiej w miejscowości Zaraszów-Kolonia” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W chwili obecnej jest już po przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w ramach których wyłonieni zostali wykonawcy do realizacji poszczególnych zadań, modernizację budynku Centrum kultury Wiejskiej oraz części użytkowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną wykona firma „BUDMAR Marek Pijas” z siedzibą w Leśniczówce.

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania wykonywany będzie przez P. Michała Pietraszka.

Całkowity koszt realizacji modernizacji świetlicy w Zaraszowie-Kolonii wynosi 388984,90 zł w tym:

– za modernizację budynku Centrum Kultury Wiejskiej 307 500,00 zł w tym kwota dofinansowania z funduszy unijnych to 299 920,00 zł,

– za modernizację części Ochotniczej Straży Pożarnej 81 484,90 zł.

W ramach modernizacji Centrum Kultury Wiejskiej zrealizowane zostaną: wymiana pokrycia dachu, izolacja cieplna stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie budynku, remont sanitariatów, roboty remontowe wewnętrzne, schody zewnętrzne, odwodnienie, chodniki oraz instalacja wodna i kanalizacyjna wewnętrzna, remont instalacji elektrycznej, odgromowej i wentylacyjnej.

W zmodernizowanej świetlicy powstaną trzy pomieszczenia: sala widowiskowa o powierzchni 107,67 m2, przygotowalnia posiłków regionalnych o powierzchni 12,36 m2, izba pamięci o powierzchni 16,76 m2 oraz łazienka, toaleta i podjazd dla niepełnosprawnych. Dzięki realizacji przedmiotowego zadania powstanie odpowiednia baza kulturalno – społeczna, co wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz zwiększy liczbę korzystających z oferty zmodernizowanych świetlic. Działalność obiektu prowadzona będzie na zasadzie ogólnej dostępności dla mieszkańców. Źródło bychawa.pl

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *