Ogłoszenie KSS

Szanowni Państwo,
po bardzo udanym konkursie „SOŁECTW@ w sieci” Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów postanowiło wraz Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej kontynuować swoje działania dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce poprzez organizację konferencji WIEŚ POLSKA – WIEŚ INNOWACYJNA. Inicjatywa ta pozwoli nie tylko zapoznać się z dobrymi przykładami różnych instytucji zaangażowanych w cyfryzację wsi, ale także dowiedzieć się o możliwościach finansowania własnych działań w nowym okresie budżetowym Unii Europejskiej.

Konferencja oprócz cyfryzacji będzie poruszała także bardzo ważną dla nas tematykę prosumenckości, czyli umożliwienia indywidualnym gospodarstwom domowym wytwarzania „zielonej energii” na użytek własny, ale także sprzedawania jej nadwyżki.

Informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej www.konferencja.kss.org.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału oraz prosimy o rozpropagowanie informacji o konferencji dostępnymi Państwu kanałami.

Pozdrawiamy,

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

ul. Zofii Urbanowskiej 8

62-500 Konin

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.