Od 6 września 2019 r. właściciele nieruchomości są obowiązani do zbierania odpadów w sposób selektywny.

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.12.2019 r.

14 zł miesięcznie od osoby, za odpady zbierane w sposób selektywny
(bez zmian);
56 zł miesięcznie od osoby w przypadku nie dopełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (do momentu stwierdzenia poprawnej segregacji odpadów).
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Bychawie Nr XIII/100/2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w/w opłatę należy uiszczać w następujących terminach:

I kwartał – do 15 lutego
II kwartał – do 15 maja
III kwartał – do 15 sierpnia
IV kwartał – do 15 listopada
w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub na rachunek bankowy Gminy Bychawa w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Bychawie

Nr konta: 09 8685 0001 0017 3892 2000 0480

Kategorie: Lokalne

Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *