wspomnienia

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – program

Program obchodów – Lublin

1 marca Część I
Plac zamkowy, ul. Zamkowa
9.00 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy w Bramie Zamkowej oraz pod pomnikiem Zaporczyków na Placu Zamkowym – ceremoniał wojskowy z apelem pamięci.
1. Odegranie hymnu państwowego
2. Odebranie meldunku dowódcy uroczystości
3. Apel Pamięci
4. Salwa Honorowa
5. Wystąpienie Wojewody

Część II
cmentarz przy ul. Unickiej
10.30 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem-mogiłą zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954 na cmentarzu przy ul. Unickiej

Część III
parafia pw. Michała Archanioła, ul. Fabryczna 19
11.00 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych przy parafii pw. Michała Archanioła

Część IV
Pomnik Narodowych Sił Zbrojnych przy rondzie im. NSZ
(ul. Nadbystrzycka/Jana Pawła II)
11.20 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Narodowych Sił Zbrojnych .

Część V
Pomnik Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” przy rondzie im. Zrzeszenia WiN
(ul. Filaretów/Jana Pawła II)
11.40 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

Część VI
Kościół pw. Świętej Rodziny, ul. Jana Pawła II 11
12.00 – Msza Św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych „Żołnierzy Wyklętych”

Część VII
Sala Akcji Katolickiej przy Kościele pw. Świętej Rodziny
ul. Jana Pawła II 11
13.00 – przejście do sali Akcji Katolickiej i rozpoczęcie Konferencji Historycznej.

wystąpienie wojewody
wręczenie medali Pro Patria
wystąpienia odznaczonych
prezentacja serii monet „Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni” wydanych przez NBP
konferencja historyczna IPN
projekcja filmu Arkadiusza Gołębiowskiego „Kochankowie z lasu”
rozstrzygnięcie I etapu regionalnego VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.
projekcja filmu „Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni”
W trakcie uroczystości będzie możliwość Obejrzenia wystawy „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna >>Inka< < 1928-1946” przygotowanej przez Biuro Edukacji Narodowej IPN. Część VIII Plac Litewski 17.00 – Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych Część IX Scena na Placu Zamkowym godz. 18.30 – przemówienia, m.in. weteranów Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Historia

W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość. Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego.

W 2009 roku organizacje kombatanckie, skupione wokół Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, reprezentującego takie organizacje jak: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, wsparte przez opolskie władze samorządowe, zwróciły się o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Od początku poparcia dla inicjatywy zadeklarowały kluby parlamentarne Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.

Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata.
Po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego prezydent Bronisław Komorowski podtrzymał projekt, ale uchwalenie nowego święta przeciągało się. O uchwalenie ustawy apelowała w grudniu 2010 roku Fundacja „Polska się Upomni”. Na początku 2011 roku fundacja ta, organizacje kombatanckie i Jan Żaryn sygnowały Porozumienie na rzecz obchodów dnia i roku Żołnierzy Wyklętych, stanowiące sobie za główny cel wspieranie ustanowienia Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych świętem państwowym. Działania porozumienia zostały przedstawione na konferencji prasowej w lutym 2011 roku.
Źródło: lublin.uw.gov.pl i wikipedia.org

Komentarz;

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *