Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – program

Program obchodów – Lublin

1 marca Część I
Plac zamkowy, ul. Zamkowa
9.00 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy tablicy w Bramie Zamkowej oraz pod pomnikiem Zaporczyków na Placu Zamkowym – ceremoniał wojskowy z apelem pamięci.
1. Odegranie hymnu państwowego
2. Odebranie meldunku dowódcy uroczystości
3. Apel Pamięci
4. Salwa Honorowa
5. Wystąpienie Wojewody

Część II
cmentarz przy ul. Unickiej
10.30 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem-mogiłą zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954 na cmentarzu przy ul. Unickiej

Część III
parafia pw. Michała Archanioła, ul. Fabryczna 19
11.00 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych przy parafii pw. Michała Archanioła

Część IV
Pomnik Narodowych Sił Zbrojnych przy rondzie im. NSZ
(ul. Nadbystrzycka/Jana Pawła II)
11.20 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Narodowych Sił Zbrojnych .

Część V
Pomnik Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” przy rondzie im. Zrzeszenia WiN
(ul. Filaretów/Jana Pawła II)
11.40 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

Część VI
Kościół pw. Świętej Rodziny, ul. Jana Pawła II 11
12.00 – Msza Św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych „Żołnierzy Wyklętych”

Część VII
Sala Akcji Katolickiej przy Kościele pw. Świętej Rodziny
ul. Jana Pawła II 11
13.00 – przejście do sali Akcji Katolickiej i rozpoczęcie Konferencji Historycznej.

wystąpienie wojewody
wręczenie medali Pro Patria
wystąpienia odznaczonych
prezentacja serii monet „Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni” wydanych przez NBP
konferencja historyczna IPN
projekcja filmu Arkadiusza Gołębiowskiego „Kochankowie z lasu”
rozstrzygnięcie I etapu regionalnego VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.
projekcja filmu „Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni”
W trakcie uroczystości będzie możliwość Obejrzenia wystawy „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna >>Inka< < 1928-1946” przygotowanej przez Biuro Edukacji Narodowej IPN. Część VIII Plac Litewski 17.00 – Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych Część IX Scena na Placu Zamkowym godz. 18.30 – przemówienia, m.in. weteranów Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Historia

W 2001 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę, w której uznał zasługi organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II wojny światowej zdecydowały się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Polski, oddając w ten sposób hołd poległym i pomordowanym oraz wszystkim więzionym i prześladowanym członkom organizacji Wolność i Niezawisłość. Było to pierwsze tej rangi uhonorowanie żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego.

W 2009 roku organizacje kombatanckie, skupione wokół Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, reprezentującego takie organizacje jak: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, wsparte przez opolskie władze samorządowe, zwróciły się o ustalenie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia. Od początku poparcia dla inicjatywy zadeklarowały kluby parlamentarne Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości.

Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata.
Po śmierci prezydenta Lecha Kaczyńskiego prezydent Bronisław Komorowski podtrzymał projekt, ale uchwalenie nowego święta przeciągało się. O uchwalenie ustawy apelowała w grudniu 2010 roku Fundacja „Polska się Upomni”. Na początku 2011 roku fundacja ta, organizacje kombatanckie i Jan Żaryn sygnowały Porozumienie na rzecz obchodów dnia i roku Żołnierzy Wyklętych, stanowiące sobie za główny cel wspieranie ustanowienia Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych świętem państwowym. Działania porozumienia zostały przedstawione na konferencji prasowej w lutym 2011 roku.
Źródło: lublin.uw.gov.pl i wikipedia.org

Jerzy Jelcow

Niespodziewanie znalazłem się na tym świecie i postanowiłem, że jakiś czas tu pozostanę. Aby ta moja obecność nie była daremna, to promuję otaczający mnie świat. Może dzięki temu ktoś co ma gorzej, będzie wiedział gdzie jest lepiej.

Jedna myśl na temat “Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – program

Dodaj komentarz