Mikrodotacje FIO

1 lutego 2016 r. zostanie ogłoszony kolejny konkurs grantowy w ramach projektu

„Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO”.

W ramach programu można pozyskać do 5000 zł na realizację własnego projektu. Adresowany jest on do:
– młodych organizacji pozarządowych,
– grup nieformalnych,
– grup samopomocowych.
Można skorzystać z bezpłatnego szkolenia. Będzie możliwość zadawania pytań dotyczących konkursu i umówienia się na indywidualne konsultacje wniosków z Mobilnym Animatorem.

Szkolenia dla osób z Lublina i powiatu lubelskiego odbędą się w następujących terminach: pierwsze już
– 08.02.2016, godz.16.00 – Siedziba LGD Kraina Wokół Lublina ul. Narutowicza 37/5
– 10.02.2016, godz. 10.00 – Sala konferencyjna nr 104 I piętro Urzędu Miasta Lublin przy ul. Bernardyńskiej 3

Projekt „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” dotyczy udzielenia wsparcia małym organizacjom, grupom samopomocowym oraz grupom nieformalnym z województwa lubelskiego. Podstawowym narzędziem wsparcia będą mikrodotacje, natomiast narzędziami wspomagającymi:
szkolenia, doradztwo, animacja oraz dodatkowe konkursy dla beneficjentów programu grantowego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne. Osiągnięcie celu głównego rozwiąże problem słabego wsparcia finansowego, szkoleniowego i animacyjnego dla lokalnych inicjatyw oddolnych oraz zaangażowanych w nie osób, co wpłynie na: zwiększenie roli inicjatyw nieformalnych, animowanie działań samopomocowych, wspieranie młodych ngo.
2016r.
Pula na granty 471.200 zł.
1 – 28 lutego – nabór wniosków na mikrodotacje
1 – 31 marca – ocena i wybór projektów.
1 maja – 31 sierpnia- realizacja działań przez beneficjentów konkrsu.
1 – 30 września – sprawozdawczość z mikrodotacji.

Konkurs poprzedzą działania informacyjno – promocyjne, animacyjne, szkoleniowe i konsultacyjne. W ramach projektu powołamy dla każdego powiatu woj. lubelskiego Mobilnego Animatora. Jego zadaniem będzie wykorzystanie narzędzi animacyjnych na etapie promocji konkursu oraz indywidualna lokalna pomoc przy przygotowaniu wniosków przez beneficjentów konkursu. Animatorzy dodatkowo przed rozpoczęciem działań promocyjnych będą badać w swoim regionie zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Dodatkowo beneficjenci konkursów na mikrodotacje w ramach projektu będą wspomagani przez specjalistów na każdym etapie jego realizacji (telefonicznie, mailowo i osobiście).

Mikrodotacje FIO

Więcej.

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *