Mieszkańcy sygnalizują: konieczna jest renowacja

Konieczna jest renowacja kapliczki na działce geodez.: 352/1 w Zaraszowie

Nasz obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków – identyfikator: 060903_5.0033.352/1. Co z tego wynika?

Za fb: ZŁOTE ZASADY ODNAWIANIA KAPLICZEK, FIGUR i KRZYŻY PRZYDROŻNYCH
Opracowanie: Jacek Rybus, PTTK Oddział w Łowiczu.
Za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Skierniewicach.

 1. Sprawdź czy dany obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Taka ewidencja dostępna jest w Urzędzie Gminy lub w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.
  Wybierz Delegaturę, której przypisany jest dany obszar działania, na którym znajduje się interesujący ciebie obiekt (krzyż/kapliczka).
 2. Pisemnie lub mailowo poinformuj Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków o chęci przeprowadzenia renowacji krzyża lub kapliczki, wysyłając informację na ten temat zawierającą: opis obiektu, jego położenie, planowany zakres prac, termin renowacji oraz zdjęcie.
 3. Jeśli krzyż lub kapliczka wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków, postępujemy zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
 4. Jeśli krzyż lub kapliczka nie jest wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków możemy rozpocząć prace we własnym zakresie z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z zasadami sztuki remontowo-budowlanej. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby zachować oryginalny stan i charakter krzyża i kapliczki.
  KAPLICZKI:
  W większości kapliczki są murowane z cegły lub kamienia. Prace przy nich może wykonać każdy doświadczony murarz. W takim przypadku należy:
 • skuć stary tynk,
 • uzupełnić braki w strukturze kapliczki,
 • zabezpieczyć pęknięcia,
 • położyć nowy tynk,
 • zabezpieczyć daszek kapliczki ,
 • zabezpieczyć metalowe części kapliczki malując je farbą antykorozyjną,
 • zachować wszelkie napisy fundacyjne kapliczki!
 • pomalować kapliczkę, najlepiej zachowując jej pierwotne kolory.
 • Zdecydowanie należy wystrzegać się pstrokacizny. Kapliczka wraz z otoczenie powinna tworzyć jednolitą całość.
  W przypadku kapliczek wykonanych z piaskowca lub marmuru najlepiej prace powierzyć kamieniarzowi.
  FIGURY:
  Figury najczęściej wykonywane są z drewna lub gipsu.
  Jeśli figura drewniana, jej renowacje powierz specjaliście! (konserwator drewna)
  Jeśli to figura gipsowa, delikatnie oczyść jej powierzchnię ze starej farby. Zabezpiecz gips odpowiednim środkiem, a następnie pomaluj figurę zgodnie z istniejąca wcześniej kolorystyką! Malowanie najlepiej powierz osobie utalentowanej plastycznie.
  KRZYŻE:
  W większości krzyże wykonane są z drewna. Prace może wykonać doświadczony stolarz.
  W takim przypadku należy:
 • jeśli krzyż jest pomalowany farbą olejną, zedrzeć starą farbę
 • strukturę drewna zabezpieczyć odpowiednimi, specjalistycznymi środkami do ochrony drewna,
 • pokryć krzyż nową farbą, najlepiej taką, która będzie go dodatkowo chroniła przed warunkami atmosferycznymi,
 • zabezpieczyć metalowe części krzyża farba antykorozyjną,
 • starać się zachować j pierwotny kolor lub strukturę krzyża,
 • zachować wszelkie napisy fundacyjne!
 • sprawdzić mocowanie krzyża przy fundamencie oraz zabezpieczyć jego ruchome części tj. pasyjka, daszek, litery.
  Podobnie postępujemy gdy krzyż jest metalowy. Zabezpieczamy go wówczas farba antykorozyjna odporną na działanie warunków atmosferycznych.
 1. Koniecznie stwórz dokumentację prac w formie pisemnej i zdjęciowej, zachowaj ją, a kopię przekaż do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Jeśli to możliwe spróbuj odtworzyć i zapisać historię kapliczki, figury i krzyża. Zwróć uwagę na to: kto i kiedy postawił kapliczkę?, w którym roku?, dlaczego?, jakie wizerunki świętych znajdują się w płyciznach lub wnękach kapliczki?, jakie są napisy na kapliczce? O historię powstania kapliczek i krzyży najlepiej pytać najstarszych mieszkańców wsi. Takie informacje są bezcenne dla przyszłych pokoleń!

Napisz swój komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *