Małgorzata Zofia Goch

Mam 39 lat. Mieszkam w Starej Wsi Trzeciej. Zajmuję się hodowlą krów mlecznych.
Szczególnie zależy mi na realizacji programu ułatwiającego codzienne życie mieszkańców wsi – budowę i remont dróg, chodników i oświetlenia ulic wiejskich. Będę dążyła do stworzenie dobrych warunków rozwoju produkcji rolno – spożywczej w gospodarstwach rolnych
i do przywrócenie funduszu sołeckiego, aby lepiej były wspierane inicjatywy wiejskie.


Jerzy Jelcow

Promuję otaczający świat